empty
 
 

05.05.202100:50:00UTC+00รายงานจาก Markit - ตัวเลข PMI ด้านบริการของฮ่องกงในรอบเดือนเมษายน

ภาคเอกชนในฮ่องกงยังคงขยายตัวในเดือนเมษายนแม้ว่าจะชะลอตัวลงกว่าเดิม แต่การสำรวจล่าสุดจาก Markit Economics แสดงออกมาในวันพุธโดยมีตัวเลข PMI ด้านบริการอยู่ที่ 50.3 มันลดลงจาก 50.5 ในเดือนมีนาคมแม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวออกจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ ระดับตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิท19 ที่ลดลงและการคลายข้อจำกัดได้ส่งผลทำให้สภาพธุรกิจดีขึ้นในช่วงแรกของไตรมาสที่สองในรอบปี คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดลดลงในระยะเวลาเดียวกัน แต่ทรงตัวอยู่ในช่วงเดือนเมษายนขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัว แต่บริษัทหลายแห่งยังคงได้รับผลกระทบเชิงลบ จึงส่งผลถึงการป้องกันการขยายตัวของผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ที่เกิดขึ้นหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.