empty
 
 

16.06.202100:05:00UTC+00ประเทศญี่ปุ่นมีการขาดดุลทางการค้าถึง 187.1 พันล้านเยน

กระทรวงการคลังนำเสนอข้อมูลในวันพุธว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการขาดดุลการค้าเท่ากับ 187.1 พันล้านเยนในเดือนพฤษภาคม มันไม่ตรงกับการคาดการณ์ที่ว่าจะมีการขาดดุลเป็น 91.2 พันล้านเยนภายหลังการเกินดุลที่ 253.1 พันล้านเยนที่เคยปรับลดลงไปในเดือนเมษายน (จากเดิมคือ 255.3 พันล้านเยน) การส่งออกพุ่งสูงขึ้น 49.6% ในรอบปี โดยไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 51.3% ตามการเพิ่มขึ้นถึง 38.0% ในเดือนก่อนหน้านี้ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 27.9% ต่อปีเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในระดับ 26.6% และเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 12.8% ในเดือนก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.