empty
 
 

30.09.202123:35:00UTC+00รายงานจาก Markit - ตัวเลข PMI ด้านการผลิตของประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 56.8 ในเดือนกันยายน

การสำรวจล่าสุดจาก Markit Economics แสดงออกมาในวันศุกร์ว่าภาคการผลิตของประเทศออสเตรเลียขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนในอัตราที่เร็วกว่าเดิม โดยมีคะแนน PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 56.8 มีการเพิ่มขึ้นจาก 52.0 ในเดือนสิงหาคมและปรับตัวขึ้นมาเหนือเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งแยกตัวการขยายตัวจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ ความต้องการและการผลิตมีการเติบโตใหม่ในเดือนกันยายน หลังจากที่ปรับตัวลงในเดือนสิงหาคม ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิท19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ได้ดีขึ้นตามหลักฐานที่มีการรายงาน ผู้ร่วมอภิปรายยังแนะนำว่าอุปสงค์ภายในประเทศช่วยให้มีการสนับสนุนการผลิตให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปสงค์จากต่างประเทศหดตัวไปอีกครั้งในเดือนกันยายนแม้ว่าจะมีเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ผู้ผลิตยังคงเพิ่มระดับการจ้างงานอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นกว่าเดิมในเดือนกันยายน กิจกรรมการจัดซื้อก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยผู้ผลิตรายงานทั้งความจำเป็นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.