empty
 
 

30.11.202121:30:00UTC+00รายงานข้อมูลจีดีพีของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ

ออสเตรเลียจะเปิดเผยตัวเลขไตรมาสสาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในวันพุธ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกอย่างมาก จีดีพีคาดว่าจะลดลง 2.7% ในไตรมาสนี้และเพิ่มขึ้น 3.0% ในรอบปีหลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในไตรมาสนี้และ 9.6% ต่อปีในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ ประเทศญี่ปุ่นจะให้ข้อมูลตัวเลขไตรมาสสาม เกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านทุน ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เงิน capex เพิ่มขึ้นมาใน 5.3 ของรอบปี ประเทศเกาหลีใต้จะออกตัวเลขนำเข้า,การส่งออกและดุลการค้าของเดือนพฤศจิกายน การนำเข้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 40.5% ในรอบปี โดยเพิ่มขึ้นจาก 37.8% ในเดือนตุลาคม การส่งออกปรับตัวสูงขึ้นมาที่ 27.7% ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 24.0% ในเดือนก่อนหน้านี้ การเกินดุลทางการค้าอยู่ที่ 1.69 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ประเทศอินโดนีเซียจะเปิดเผยตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับราคาผู้บริโภค ภาวะเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.12% ในรอบเดือนและ 1.66% ในรอบปี ประเทศไทยจะพบรายงานของเดือนพฤศจิกายนสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ในเดือนตุลาคม ตัวเลขดัชนีอยู่ที่ 47.0 สุดท้ายนี้ประเทศในภูมิภาคหลายประเทศจะพบรายงานของเดือนพฤศจิกายนสำหรับตัวเลข PMI ภาคการผลิตตามลำดับจากสถาบัน Markit Economics จากทั้งในออสเตรเลีย,จีน (Caixin), อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น (Jibun), มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย, และเวียดนามหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.