empty
 
 

01.12.202100:25:00UTC+00รายงานจาก Markit - ภาคการผลิตของประเทศฟิลิปปินส์เเข็งค่าในเดือนพฤศจิกายน

การสำรวจล่าสุดจากสถาบัน Markit Economics ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่าภาคการผลิตในประเทศฟิลิปปินส์จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน และเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว โดยมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตที่ปรับฤดูกาลอยู่ที่ 51.7 ตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 51.0 ในเดือนตุลาคมและขยับขึ้นเหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ การปรับตัวขึ้นล่าสุดแม้ว่าเพียงเล็กน้อยนั้นถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในรอบแปดเดือน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยรอบระยะยาว จุดศูนย์กลางของการปรับตัวขึ้นคือการขยายคำสั่งใหม่ที่ได้รับจากผู้ผลิตชาวฟิลิปปินส์ โดยมียอดการขายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น, อัตราที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์การของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตตามที่ผู้อภิปรายรายงาน อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในแวดล้อมของช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.