empty
 
 

11.05.202201:39:00UTC+00ราคาผู้บริโภคของประเทศจีนปรับตัวขึ้นมา 2.1% ในรอบปีของเดือนเมษายน

สำนักงานสถิติแห่งชาตินำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่าราคาผู้บริโภคในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีของเดือนเมษายน ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ที่ส่าจะเพิ่มขึ้น 1.8% และเพิ่มขึ้นจาก 1.5% ในเดือนมีนาคม ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อีกครั้งว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนหลังจากข้อมูลออกมาคงที่จากเดือนก่อน หน่วยงานยังกล่าวอีกว่าราคาผู้ผลิตพุ่งขึ้น 8.0% ในรอบปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 7.7% แต่ชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้น 8.3% ในเดือนก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.