empty
 
 

19.05.202222:00:00UTC+00รายงานข้อมูลภาวะเงินเฟ้อในประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์

ประเทศญี่ปุ่นจะพบตัวเลขของเดือนเมษายนสำหรับราคาผู้บริโภคทั่วประเทศในวันศุกร์ โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยเพิ่มขึ้นจาก 0.8% ในเดือนมีนาคม ภาวะเงินเฟ้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมีนาคมและ 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีของเดือนมีนาคม ประเทศนิวซีแลนด์จะออกตัวเลขของเดือนเมษายนเกี่ยวกับการนำเข้า การส่งออก และดุลการค้า ในเดือนมีนาคมการนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 7.06 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์และการส่งออกอยู่ที่ 6.67 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ส่วนการขาดดุลการค้าอยู่ที่ 392 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ประเทศจีนจะเพบตัวเลขของเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลาหนึ่งปีและห้าปี ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3.7% และ 4.6% ตามลำดับ ประเทศอินโดนีเซียจะนำเสนอข้อมูลไตรมาสแรกเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการเกินดุลในบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.