empty
 
 

Forex Analysis & Reviews: การวิเคราะห์ Fractal ของคู่สกุลเงินหลักในวันที่ 11 เดือนกันยายน
time 11.09.2019 05:00 AM
time Relevance up to, 12.09.2019 02:14 AM


การคาดการณ์ของวันที่ 11 เดือนกันยายน:

บทวิเคราะห์ของคู่สกุลเงินตามขอบเขตแบบ H1:

This image is no longer relevant

สำหรับคู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์ ระดับหลักของขอบเขตH1 คือ 1.1155, 1.1122, 1.1097, 1.1047, 1.1008, 1.0987, 1.0960 และ 1.0926 พวกเรายังคงจับตามองดูการเคลื่อนไหวของโครงสร้างขาขึ้นในวันที่ 3 เดือนกันยายนอยู่ คาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไปยังระดับสูงสุด หลังจากการทะลุผ่านระดับ 1.1047 กรณีที่มีเป้าหมายใน 1.1097 การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้น พร้อมกับการรวมกำลังในระยะของ 1.1097 - 1.1122 พวกเรายังมองว่าระดับ 1.1155 อาจจะมีมูลค่าต่อแนวโน้มขาขึ้นได้ ในส่วนของการมุ่งหน้าที่พวกเราคาดว่าจะเป็นการรวมกำลัง พร้อมกับการยกตัวไปยังระดับต่ำสุด

คาดการณ์ว่าจะมี การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในระยะสั้นในระยะของ 1.1008 - 1.0987 จากการเคลื่อนตัวทะลุผ่านมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการปรับฐานอย่างมาก เป้าหมายอยู่ที่ 1.0960 ระดับนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับโครงสร้างขาขึ้น เส้นทางในระดับราคาจะทำให้มุ่งหน้าไปยังการก่อตัวของโครงสร้างแนวโน้มขาลง ในกรณีเช่นนี้ เป้าหมายอันดับแรกคือ 1.0926

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.1050 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.1095

ซื้อ: 1.1098 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.1120

ขาย : 1.1008 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.0988

ขาย: 1.0985 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.0960

This image is no longer relevant


สำหรับคู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 1.2460, 1.2408, 1.2351, 1.2300, 1.2266, 1.2218 และ 1.2190 พวกเราได้ติดตามการปรับตัวของวัฏจักรแนวโน้มขาขึ้น ของวันที่ 3 เดือนกันยายน คาดการณ์ไว้ว่า การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ขึ้นไปยังระดับสูงสุด หลังจากที่มีการทะลุผ่านระดับที่ 1.2351 ในกรณีนี้เอง เป้าหมายคือ 1.2408 จากการเคลื่อนตัวทะลุผ่านมันไป ก็จะช่วยให้พวกเราคาดการณ์ถึง การเคลื่อนไหวที่จะอยู่ในระดับ 1.2460 และ เมื่อมีการมุ่งหน้าถึงระดับนี้แล้ว พวกเราคาดการณ์ไว้ว่า จะมีการรวมกำลังกันในช่วง 1.2408 - 1.2460 สำหรับมูลค่าของระดับสูงสุดนั้น พวกเราพิจารณาอยู่ในระดับ 1.2514 เมื่อมีการเคลื่อนไหวไปถึงแล้ว พวกเราคาดหวังว่า จะมีการปรับตัวไปยังด้านล่าง

การเคลื่อนไหวที่รวมกำลังนั้นคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระยะของ 1.2300 - 1.2266 สำหรับการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าส่วนหลัง จะทำให้เกิดการปรับฐานอย่างมาก เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 1.2218 ระยะคือ 1.2218-1.2190 เป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับวัฏจักรขาขึ้น

แนวโน้มหลักคือ วัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 1.2351 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2406

ซื้อ : 1.2409 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2460

ขาย : 1.2300 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2268

ขาย : 1.2264 ตำแหน่งการทำกำไร : 1.2218

This image is no longer relevant

ส่วนคู่สกุลเงินดอลลาร์และฟรังก์ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 0.9991, 0.9974, 0.9947, 0.9917, 0.9865, 0.9849, 0.9824 และ 0.9796 พวกเราได้ติดตามการเคลื่อนไหวของ โครงสร้างการปรับตัวขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน กันยายน โดยคาดการณ์ว่า การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไปยังระดับสูงสุด หลังจากที่ได้ทะลุผ่านไปยังระดับที่ 0.9917 ในกรณีนี้เอง เป้าหมายคือ 0.9947 สำหรับการรวมกำลังของราคา ได้อยู่ใกล้กับระดับนี้ ส่วนการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับ 0.9947 จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมาย 0.9974 เมื่อมุ่งหน้าไปยังมูลค่านี้แล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการรวมกำลังอยู่ในระยะที่ 0.9974 - 0.9991 รวมทั้ง การปรับตัวลงไปยังด้านล่าง

คาดการณ์ไว้ว่า จะมีการยุติการปรับฐานหลังจาก การทะลุผ่านระดับ 0.9887 ในกรณีนี้เอง เป้าหมายคือ 0.9865 สำหรับการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงระยะสั้น คาดการณ์ว่า จะอยู่ในช่วงระยะ 0.9865 - 0.9849 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านมูลค่าส่วนหลัง จะช่วยสนับสนุนต่อการปรับตัวของโครงสร้างแนวโน้มขาลง

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 4 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 0.9917 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.9945

ซื้อ : 0.9948 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.9972

ขาย : 0.9885 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.9867

ขาย : 0.9865 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.9850

This image is no longer relevant

ส่วนคู่สกุลเงินดอลลาร์และเยน ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 108.12, 107.76, 107.49, 107.17, 106.80, 106.60 และ 106.29 พวกเราได้ติดตามการเคลื่อนไหวของ โครงสร้างการปรับตัวขึ้น ของวันที่ 3 เดือน กันยายน โดยคาดการณ์ว่า การเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนช่วงนี้อยู่ในระยะ 107.49 - 107.76 ดังนั้น โอกาสของการย้อนตัวในการปรับฐานนั้นจึงมี สำหรับมูลค่าในระดับสูงสุด พวกเรามองว่าเป็นระดับที่ 108.12 เมื่อมุ่งหน้าไปถึงตรงนั้นแล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงด้านล่งา

การปรับฐานสามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากการทะลุผ่านระดับ 107.07 เป้าหมายคือ 106.80 สำหรับการเคลื่อนไหวลงด้านล่างในระยะสั้นอยู่ใน ขอบเขตของ 106.80 - 106.60 การทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุดจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของ แนวโน้มขาลง โดยจะมีเป้าหมายอยู่ที่ 106.29

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 107.50 ตำแหน่งการทำกำไร : 107.74

ซื้อ : 107.78 ตำแหน่งการทำกำไร : 108.10

ขาย : 107.05 ตำแหน่งการทำกำไร : 106.82

ขาย : 106.78 ตำแหน่งการทำกำไร : 106.60

This image is no longer relevant

สำหรับเงินดอลลาร์แคนนาดาและดอลลาร์สหรัฐ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 1.3259, 1.3230, 1.3208, 1.3181, 1.3117, 1.3094 และ 1.3052 พวกเราได้ติดตามการเคลื่อนไหวของ โครงสร้างการปรับตัวลง ของวันที่ 3 เดือน กันยายน โดยคาดการณ์ว่า การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องลงไปด้านล่าง หลังจากที่ราคาเคลื่อนตัวผ่านระยะที่ 1.3117 - 1.3094 ไปแล้ว ในกรณีนี้เอง เป้าหมายอาจจะอยู่ใน 1.3052 เมื่อราคามุ่งหน้าไปถึงแล้วนั้น พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการยกตัวไปยังด้านบ

คาดการณ์ว่า การยุติของการปรับฐาน หลังจากการทะลุผ่านระดับ 1.3181 ในกรณีนี้เอง เป้าหมายอันดับแรกคือ 1.3208 สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนในช่วงนี้อาจจะอยู่ในขอบเขตของ 1.3208 - 1.3230 การทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุดจะทำให้เกิดการปรับฐานในระยะยาว เป้าหมายจะอยู่ที่ 1.3259 ระดับนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับโครงสร้างแนวโน้มขาลง

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาลงของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 1.3181 ตำแหน่งการทำกำไร: 1.3208

ซื้อ : 1.3208 ตำแหน่งการทำกำไร: 1.3230

ขาย : 1.3117 ตำแหน่งการทำกำไร: 1.3095

ขาย : 1.3092 ตำแหน่งการทำกำไร: 1.3052

This image is no longer relevant


สำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 และ 0.6793 พวกเราได้ติดตามการเคลื่อนไหวของ โครงสร้างการปรับตัวขึ้น ของวันที่ 3 เดือนกันยายน โดยคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนระยะสั้น อยู่ในขอบเขตของ 0.6867 - 0.6884 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าส่วนหลัง จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังระดับที่ 0.6918 การรวมกำลังของราคาอยู่ใกล้กับระดับนี้ สำหรับมูลค่าของระดับสูงสุดนั้น พวกเรากำลังมองที่ระดับ 0.6967 เมื่อมุ่งหน้าไปยังระดับนี้แล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในระยะสั้น อาจจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่ 0.6841 - 0.6822 การทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุดจะทำให้เกิดการปรับฐานระยะยาว เป้าหมายอาจจะอยู่ในระดับ 0.6793 ระดับนี้เป็นแนวรับที่สำคัญในด้านบน

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 0.6886 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6918

ซื้อ : 0.6920 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6965

ขาย : 0.6840 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6822

ขาย : 0.6820 ตำแหน่งการทำกำไร : 0.6795

This image is no longer relevant


ในส่วนของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 119.60, 119.05, 118.78, 118.34, 118.02 และ 117.53 พวกเราได้จับตาดูการเคลื่อนไหวของ โครงสร้างการปรับตัวขึ้น ของวันที่ 3 เดือนกันยายน โดยคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนในช่วงนี้จะอยู่ในขอบเขตของ 118.78 - 119.05 สำหรับการทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่ 119.60 ได้ เมื่อมีการมุ่งหน้าไปยังระดับนี้แล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

คาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวลงด้านล่างในช่วงนี้จะอยู่ในขอบเขตที่ 118.34 - 118.02 การเคลื่อนตัวทะลุผ่านของมูลค่าท้ายสุด จะทำให้เกิดการปรับฐานอย่างมาก เป้าหมายจะอยู่ที่ 117.53 ระดับนี้เป็นแนวรับที่สำคัญของโครงสร้างขาขึ้น

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 118.78 ตำแหน่งการทำกำไร: 119.05

ซื้อ : 119.07 ตำแหน่งการทำกำไร: 119.60

ขาย : 118.34 ตำแหน่งการทำกำไร: 118.04

ขาย : 118.00 ตำแหน่งการทำกำไร: 117.55

This image is no longer relevant


สำหรับคู่สกุลเงินปอนด์และเยน ระดับที่สำคัญใน H1 จะอยู่ที่ 136.13, 134.74, 134.10, 132.94, 131.91, 131.36, 130.57 และ 129.70 พวกเราได้จับตาดูการเคลื่อนไหวของ วัฏจักรการปรับตัวขึ้น ของวันที่ 3 เดือนกันยายน โดยคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไปยังระดับสูงสุดจะเกิดขึ้น หลังจากการทะลุผ่านระดับ 132.96 ในกรณีนี้เอง เป้าหมายจะอยู่ที่ 134.10 การเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนในช่วงนี้ รวมทั้งการรวมกำลัง จะอยู่ในขอบเขตของ 134.10 - 134.74 สำหรับมูลค่าในด้านบนนั้น พวกเรากำลังมองว่าระดับที่ 136.13 เมื่อมุ่งหน้าถึงมันแล้ว พวกเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงไปด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงด้านล่างในช่วงนี้อาจจะอยู่ในระยะของ 131.91 - 131.36 การทะลุผ่านมูลค่าท้ายสุดจะทำให้เกิด การปรับฐานอย่างมาก เป้าหมายคือ 130.57 ระดับนี้เป็นแนวรับที่สำคัญของโครงสร้างขาขึ้น เส้นทางของมันในส่วนของราคา จะทำให้เกิดการก่อตัวของโครงสร้างขาลง เป้าหมายอาจจะอยู่ที่ 129.70

แนวโน้มหลักคือ โครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 3 เดือนกันยายน

คำแนะนำด้านการซื้อขาย:

ซื้อ : 132.96 ตำแหน่งการทำกำไร : 134.10

ซื้อ : 134.10 ตำแหน่งการทำกำไร : 134.72

ขาย : 131.90 ตำแหน่งการทำกำไร : 131.36

ขาย : 131.34 ตำแหน่งการทำกำไร : 130.58

ข้อดีจากการอ่านคำแนะนำของนักวิเคราะห์ได้แบบทันที
ฝากเงินเพิ่มเข้าไปในบัญชีการซื้อขาย
เปิดบัญชีการซื้อขาย

บทวิเคราะห์ของทาง InstaForex จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaForex นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย

 • เทรดให้ดีแล้วคว้ารางวัล
  เติมเงินในบัญชีของคุณอย่างน้อย $500 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และลุ้นรับรางวัลอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแบบพกพา
  เข้าร่วมการแข่งขัน
 • เฟอร์รารีจาก InstaForex
  เติมเงินในบัญชีของคุณอย่างน้อย $1,000
  เข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัลเป็นรถเฟอร์รารี่
  F8 Tributo
  เข้าร่วมการแข่งขัน
 • Chancy Deposit
  ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วย $3,000 และรับรางวัล $1,000
  เข้าร่วมการแข่งขัน
 • โบนัส 100%
  โอกาสพิเศษของคุณในการรับโบนัส 100% จากเงินฝากของคุณ
  รับโบนัส
 • โบนัส 55%
  สมัครรับโบนัส 55% สำหรับการฝากทุกครั้ง
  รับโบนัส
 • โบนัส 30%
  รับโบนัส 30% ทุกครั้งที่คุณเติมเงินในบัญชีของคุณ
  รับโบนัส

Recommended Stories

Technical analysis of Platinum

#PLF: The chart shows the movement of platinum on the hourly (H1) chart. The metal consolidated at the key support level of $983.5. Technical analysis suggests that it will head

08:44 2022-11-28 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs for August 13

For the Euro/Dollar pair, the key levels are: 1.1773, 1.1761, 1.1741, 1.1729, 1.1705, 1.1694, and 1.1671. Here, we are following the development of the downward cycle from July

Daichi Takahashi 11:39 2021-08-13 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs on August 12, 2021

The EUR/USD pair is in correction. We expect the formation of strong initial conditions for an upward trend up to the level of 1.1773. The GBP/USD pair has been moving

Daichi Takahashi 11:10 2021-08-12 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs on August 11, 2021

The EUR/USD pair is approaching the limit value (1.1671). A correction is very possible from the range of 1.1705 - 1.1694. The GBP/USD pair has been moving in a downward

Daichi Takahashi 10:15 2021-08-11 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs on August 10, 2021

The EUR/USD pair is expected to further develop the downward trend from July 30 after the level of 1.1723 is broken. The key intraday support level is 1.1773. The GBP/USD

Daichi Takahashi 10:30 2021-08-10 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs on August 9, 2021

The EUR/USD pair is expected to further develop the downward trend from July 30 after the level of 1.1740 is broken. The key intraday support level is 1.1787. The GBP/USD

Daichi Takahashi 11:15 2021-08-09 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs for August 6

For the Euro/Dollar pair, we expect the development of a downward structure from July 30 after the breakdown of 1.1812, the level of 1.1846 is a key support within

Daichi Takahashi 13:21 2021-08-06 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs for August 5

For the Euro/Dollar pair, the key levels are: 1.1920, 1.1896, 1.1874, 1.1854, 1.1844, 1.1830, 1.1808, and 1.1798. We are following the development of the upward structure from July

Daichi Takahashi 09:19 2021-08-05 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs for August 4

For the Euro/Dollar pair, we expect the continuation of the development of the upward structure from July 23 after the breakout of 1.1896, the level of 1.1855

Daichi Takahashi 13:09 2021-08-04 UTC+2

Fractal analysis of major currency pairs for August 3

For the Euro/Dollar pair, the key levels are 1.1984, 1.1962, 1.1948, 1.1920, 1.1896, 1.1870, 1.1855, and 1.1833. We are following the development of the upward trend from July

Daichi Takahashi 13:07 2021-08-03 UTC+2
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.