empty
 
 
ตัวบ่งชี้การหยุดต่อท้าย ATR: ดาวน์โหลดฟรี

ตัวบ่งชี้การหยุดต่อท้าย ATR: ดาวน์โหลดฟรี

ตัวชี้วัด ATR Trailing Stop ทำให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจจุดที่จะหยุดเสียกำไรหลังจากคำนวณระดับควมไม่แน่นอนด้วยความช่วยเหลือจากตัวชี้วัด ATR วิธีนี่ถูกใช้ในยุค 80 โดยนักค้าในตำนาน ตั้งแต่นั้นมามันก็ทันสมัยและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการค้าขายของ Forex

สูตร

StopLoss = Low[0] - 2 * ATR(5, Close[1]-2*ATR(5), and High[0] - 3*ATR(5)

วิธีใช้ในการค้า

ตัวชี้วัดATR Trailing Stop สำหรับ Metatrader เส้นหนึ่งเส้นแสดงชาร์ตราคา เส้นนี้โชว์ระดับราคาในระดับที่เส้นแตกออกมาเท่ากัน ซึ่งเป็นจุดที่หยุดการขาดทุนและสามารถตั้งเป็นจุดที่ทำกำไรสูงสุดของการซื้อขายของคุณ

โดยปกติแล้ว ถ้าจะตั้งให้หยุดสูญเสียกำไรผู้ประกอบการมืออาชีพจะใช้ระดับความไม่แน่นอนที่มีพื้นฐานจากตัวชี้วัด ATR ดังนั้นเมื่อราคาสูงขึ้นหรือตกลงในระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางเทคนิคจะบอกระดับราคาไม่ว่าจะขึ้นหรือลงซึ่งควรจะเลือกเป็นจุดที่เสียกำไร ตัวชี้วัดนี้คำนวณโดยใช้มาตราฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของระดับความไม่แน่นอน ซึ่งจะเท่ากับ 2.5 และเหมาะสมกับตลาดการเงินมากที่สุด( ตัวอย่าง ระดับการหยุดเสียกำไรอยู่ที่ระยะ 2.5*ATR)

ตัวชี้วัดนี่เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งและควรใช้ในการซื้อขายที่ทำด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด ATR Trailing Stop

พารามิเตอร์ของตัวบ่งชี้ Trailing Stop แบบ ATR ของทาง InstaForex

ระยะของATR = 5

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback