empty
 
 
ATR Trailing Stop Indicator: Tải xuống miễn phí

ATR Trailing Stop Indicator: Tải xuống miễn phí

Chỉ số ATR Trailing Stop chỉ cho phép các thương nhân có thể xác định các điểm cắt lỗ sau khi tính toán mức biến động với sự giúp đỡ của các chỉ số ATR. Phương pháp này đã được áp dụng trong những năm 80 bởi những nhà giao dịch Turtle huyền thoại. Kể từ đó nó trở thành một cách kinh doanh ngoại hối hiện đại và hiệu quả.

Công thức

Điểm cắt lỗ = Mức thấp[0] - 2 * ATR(5, Đóng[1]-2*ATR(5), và mức cao[0] - 3*ATR(5)

Sử dụng giao dịch

Chỉ số ATR Trailing Stop dành cho MetaTrader gồm một đường hiển thị ở biểu đồ giá. Đường này này cho thấy mức giá đang ở khu vực break-even nơi cắt lỗ có thể được thiết lập nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ hoạt động giao dịch của bạn.

Thông thường, để thiết lập một điểm cắt lỗ, các trader chuyên nghiệp sử dụng mức biến động dựa trên các chỉ số ATR. Vì vậy, khi giá cả tăng hoặc giảm tới mức mục tiêu, các chỉ số kỹ thuật sẽ thu hút xu hướng tăng hay giảm trên mức giá, tại điểm được lựa chọn như là một điểm cắt lỗ. Chỉ số này được tính hệ số tiêu chuẩn của biến động, bằng 2.5 và đó là mức tốt nhất cho hầu hết các thị trường tài chính ( ví dụ mức cắt lỗ sẽ là ở khoảng cách 2.5*ATR).

Chỉ số này là một chỉ số tùy chọn và nên được sử dụng trong hướng dẫn giao dịch.

Chỉ số ATR Trailing Stop

Thông số của chỉ số ATR Trailing Stop

ATRperiod = 5

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback