empty
 
 

กราฟรูป Doji Star เป็นกราฟรูปแบบแท่งเทียนที่จะปรากฏก่อนจุดเปลี่ยนแนวโน้มที่จะไปในทิศทางใหม่ อย่างแรก กราฟแท่งเทียนยาวจะปรากฏออกมา และมีสีเดียวกับแนวโน้มก่อนหน้า ตัวเทียนสีดำจะแสดงถึงแนวโน้มขาลง ส่วนตัวเทียนสีขาวจะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น

ราคาในช่วงเปิดจะเท่ากับราคาในช่วงปิดของวันถัดๆมาเกิดจากช่องว่างในทิศทางของแนวโน้ม กราฟรูปแบบ Doji Starเหมาะต่อการใช้กับ ผังกราฟแท่งเทียนสไตล์ญี่ปุ่นในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นเพราะมันจะค่อย ให้สัญญาณที่ชัดเจน หากแนวโน้มอ่อนตัวลงสัญญาณก็จะปรากฏออกมาแบบไม่ชัดเจนตามกันหากใช้ วิธีอื่นในการวิเคราะห์กราฟเข้ามา ใช้ด้วย

รู้ได้อย่างไรว่าตำแหน่ง Doji Starอยู่ตรงไหน

  • ในวันแรก กราฟแท่งเทียนยาวจะปรากฏขึ้นบนกราฟ
  • ต่อจากนั้น จะเห็นตำแหน่ง Doji ในวันที่สองที่มีช่องว่างที่ตกลงมา
  • ไส้เทียนของตำแหน่ง Doji จะไม่ยาว โดยเฉพาะในแนวโน้มขาขึ้น

แนวคิดทางจิตวิทยาของรูปแบบการใช้งาน

กราฟรูป Bearish Doji Star จะปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและจะสร้างกราฟแท่งเทียนสีขาวออกมา ในวันถัดมาหากมีการเทรดในช่วงราคา ที่น้อยและตำแหน่งราคาในช่วงปิดเท่ากับราคาในช่วงเปิด จากเหตุการณ์นี้มักจะทำให้ เทรดเดอร์ลืมแนวโน้มขาขึ้นที่เกิด ก่อนหน้านี้ หลายคนจึงเปลี่ยนตำแหน่งและทำให้กราฟแท่งเทียนยาวขึ้นอีกเท่าตัว ถ้าราคาในช่วงปิดของวันถัดมาอยู่ ต่ำกว่าตำแหน่ง แนวโน้มจะพุ่งไปในทิศทาวใหม่

หากในวันแรก หากมีการปิดสัญญาซื้อขายในแนวโน้มหลัก จะมีช่องว่างราคาก่อนการสร้าง ตำแหน่ง Doji Star หากช่องว่างครอบคลุมไส้เทียน จุดเปลี่ยนแนวโน้มก็จะมีบทบาทสำคัญ สีของกราฟแท่งเทียนวันแรกจะสะท้อน ถึงทิศทางของแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงของกราฟ

กราฟรูปแบบ Bullish Doji Star จะประกอบไปด้วยกราฟแท่งเทียนยาว สีดำ ซึ่งจะดูต่างจากรูปร่างของกราฟที่ มีแนวโน้มขาขึ้น

กราฟรูปแบบBearish Doji Star จะประกอบไปด้วยกราฟแท่งเทียนยาวสีขาว อาจจะดูต่างจากรูปร่างของกราฟที่ อยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งสามารถมองข้ามถึงความขัดแย้งในจุดนี้ได้

กราฟรูปแบบBullish Doji Star
กราฟรูปแบบBullish Doji Star
กราฟรูปแบบBearish Doji Star
กราฟรูปแบบBearish Doji Star

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback