empty
 
 

Doji Star là một mô hình candlestick xuất hiện trước một sự đảo chiều xu hướng. Trước hết, một candlestick với thân nến dài xuất hiện. Màu sắc của nó phản ánh xu hướng trước đó. Một thân nến màu đen xác nhận một xu hướng giảm trong khi một thân nến màu trắng chỉ ra một xu hướng tăng.

Ngày hôm sau, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa do một khoảng cách theo chiều hướng xu hướng. Doji Star là một ví dụ điển hình của việc áp dụng các biểu đồ hình nến candlestick Nhật Bản đối với phân tích thị trường. Nó luôn mang đến các dấu hiệu rõ ràng. Sự suy yếu của xu hướng sẽ không được rõ ràng nếu chúng ta đã áp dụng một phương pháp phân tích đồ họa khác.

Làm thế nào để xác định Doji Star?

  • Vào ngày đầu tiên, một candlestick dài được quan sát.
  • Sau đó, chúng ta thấy một Doji vào ngày thứ hai khi những khoảng trống giảm.
  • Bóng Doji không nên quá dài, đặc biệt là trong một xu hướng tăng.

Tâm lý của mô hình

Doji Star giảm xuất hiện với một xu hướng tăng được chứng minh bằng một candlestick màu trắng mạnh mẽ. Ngày hôm sau, giao dịch được thực hiện trong một phạm vi giá hẹp và mức giá gần bằng hoặc là gần với giá mở cửa. Tình trạng này làm cho các nhà giao dịch quên đi xu hướng tăng trước đó. Hầu hết trong số họ thay đổi vị trí của họ do đó làm cho candlestick dài hơn. Nếu giá đóng cửa của ngày hôm sau ở dưới Doji Star, xu hướng này sẽ đảo chiều.

Thông thường, nếu vào ngày đầu tiên, một giao dịch được đóng với xu hướng chính thì có một khoảng cách giá trước khi hình thành Doji Star. Nếu khoảng cách bao phủ bóng, một sự đảo chiều xu hướng thậm chí trở nên quan trọng hơn. Màu sắc của candlestick ngày đầu tiên phải phản ánh một chiều hướng xu hướng.

Sự chuyển đổi mô hình

Doji Star tăng bao bao gồm một candlestick màu đen dài trái ngược với tính tăng của mô hình.

Doji Star giảm được đại diện bởi một candlestick màu trắng dài cũng trái ngược với mô hình. Sự mâu thuẫn này không thể bỏ qua.

Sao Bullish Doji
Sao Bullish Doji
Sao Bearish Doji
Sao Bearish Doji

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback