empty
 
 
ตัวบ่งชี้ที่กลืนรั้นและหยาบคาย

เราสามารถสังเกตเห็นรูปแบบ Engulfing ได้เมื่อกราฟมีเทรนด์ที่ชัดเจน body ที่แท้จริงของวันที่สองกลืนกิน (engulf) body ของวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าราคาเปิดหรือราคาปิดของทั้งสองแท่งเทียนไม่สามารถสอดคล้องกัน นี่ทำให้เห็นชัดว่าทั้งราคาเปิดและราคาปิดของ body ที่แท้จริงทั้งสองไม่สามารถจับคู่กันในเวลาเดียวกัน

สี body ของวันแรกนั้นสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของเทรนด์ ดังนั้น สีดำชี้ถึง downtrend ในขณะที่สีขาวชี้ถึง uptrend body ที่สองของรูปแบบ Engulfing นั้นเป็นสีตรงข้ามเสมอ

Engulfing แบบ Bearish

เทรนด์กำลังอยู่ในขาขึ้น ตามด้วย body สั้นสีขาว และจำนวนการเทรดที่น้อย ในวันต่อมา หลังจากราคาเปิดขึ้นไปถึงราคา high ใหม่ ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาที่ลดลงนี้จะประกอบด้วยจำนวนการเทรดที่มาก ส่งผลให้ราคาปิดนั้นต่ำกว่าราคาเปิดของวันก่อนหน้า ในระดับอารมณ์แล้ว เทรนด์ขาขึ้นนั้นถือว่าไม่ดี หากราคายังคงอยู่ในระดับต่ำในวันที่สาม จะเกิดการกลับตัวครั้งใหญ่ของเทรนด์ขาขึ้น สถานการณ์จะกลับกันกับรูปแบบ Engulfing แบบ Bullish

ความหลากหลายของรูปแบบ

หาก body ที่แท้จริงของวันที่สอง engulf ทั้ง body และ shadow ของวันแรก รูปแบบมีการเติบโตที่สำคัญ สีของวันแรกสะท้อนถึงเทรนด์ตลาด เมื่อเทรนด์อยู่ในขาขึ้น body ของวันแรกจะมีสีขาว และเมื่อเทรนด์อยู่ในขาลง body จะมีสีดำ สีของวันที่สอง กล่าวคือ วันที่ engulfing จะต้องเป็นสีที่ตรงข้ามกัน การกลืนนั้นคือการที่ body นั้นไม่มากกว่าหรือเท่ากับราคาเปิดและราคาปิดของ body ที่แท้จริงของวันที่สอง หาก body ที่แท้จริงของวันแรกนั้นสั้นกว่าอย่างน้อย 30% ของวันที่สอง ชี้ว่าจะมีการเกิดรูปแบบที่รุนแรงขึ้นในกราฟ

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

รูปแบบ Engulfing แบบ Bullish นั้นมีรูปแบบเป็น Paper Umbrella หรือ Hammer ซึ่งเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนของตลาด Bearish Engulfing นั้นจะมีลักษณะเหมือน shooting star หรือ gravestone doji เมื่อ body ของแท่งเทียนนั้นสั้นมาก ทั้งรูปแบบ bearish และ bullish เหลืออยู่เป็นแท่งเทียนเดียวซึ่งกระตุ้นการรวมกัน

รูปแบบที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบ Engulfing นั้นยังเป็นสองวันแรกของรูปแบบ Three Outside Days รูปแบบ Bullish Engulfing อาจกลายมาเป็น Three Outside Up ได้เมื่อราคาปิดของวันที่สามนั้นสูงกว่า เช่นเดียวกัน รูปแบบ Bearish Engulfing อาจกลายเป็น Three Outside Down เมื่อราคาปิดของวันที่สามนั้นต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน รูปแบบ Engulfing เป็นขั้นตอนต่อไปของ Piercing Line และ Dark Cloud Covers ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมรูปแบบ Engulfing นั้นจึงมีความสำคัญมาก

Bearish Engulfing
Bearish Engulfing
Bullish Engulfing
Bullish Engulfing

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback