empty
 
 

Có thể nhận ra mô hình Engulfing khi một biểu đồ có một xu hướng rõ ràng. Thân nến của ngày thứ hai hoàn toàn nhấn chìm thân nến của ngày hôm trước. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là giá mở hoặc giá đóng của hai candlestick không thể trùng nahu. Điều này chỉ có nghĩa là cả giá mở và giá đóng của hai thân nến không thể đồng thời trùng nhau.

Màu sắc thân nến của ngày đầu tiên phản ánh động thái của xu hướng. Vì vậy, màu đen cho thấy một xu hướng giảm trong khi màu trắng cho thấy một xu hướng đi lên. Thân nến thứ hai của mô hình Engulfing luôn có màu ngược lại.

Mô hình Engulfing giảm

Một xu hướng hướng lên theo sau là một thân nến trắng ngắn và một khối lượng giao dịch nhỏ. Ngày tiếp theo, sau khi giá mở thực hiện một mức cao mới, giá lao dốc nhanh chóng. Việc giá giảm được đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Kết quả là, giá đóng chuyển sang thấp hơn so với giá mở cửa của ngày hôm trước. Trên mức độ tình cảm, xu hướng đi lên được coi là bị phá vỡ. Nếu giá cả vẫn ở mức thấp vào ngày thứ ba, một sự đảo ngược quan trọng của xu hướng tăng sẽ xuất hiện. Một kịch bản ngược lại xuất hiện với mô hình Engulfing tăng.

Tính hay thay đổi của mô hình

Nếu thân nến của ngày thứ hai nhấn chìm cả thân nến và bóng của ngày đầu tiên, thì mô hình đã ngày càng trở nên quan trọng. Màu sắc của ngày đầu tiên phản ánh xu hướng thị trường. Khi một xu hướng là đi lên, thân nến của ngày đầu tiên là màu trắng, và khi một xu hướng đang đi xuống, thân nến có màu đen. Màu sắc của ngày thứ hai, tức là, ngày engulfing phải là màu sắc đối lập. Engulfing cho thấy rằng bất kỳ phần nào của thân nến không trùng hoặc vượt quá giá mở và giá đóng của thân nến của ngày thứ hai. Nếu thân nến của ngày đầu tiên ngắn hơn ít nhất 30 phần trăm so với thân nến trong ngày thứ hai thì chỉ ra rằng một mô hình mạnh hơn xuất hiện trên biểu đồ.

Sự chuyển đổi mô hình

Mô hình Engulfing tăng hình tạo ra một Paper Umbrella hoặc một Hammer báo hiệu một điểm quan trọng của thị trường. Mô hình Engulfing giảm giống như một Shooting Star hoặc nhiều khả năng giống một Gravestone Doji khi thân candlestick rất ngắn. Cả mô hình giảm và tăng đều giảm xuống một candlestick đơn hoàn toàn khuyến khích việc sáp nhập hoàn toàn của chúng.

Các mô hình có liên quan

Mô hình Engulfing cũng là hai ngày đầu tiên trong mô hình Three Outside Days. Mô hình Engulfing tăng có thể trở thành mô hình Three Outside Up khi giá đóng của ngày thứ ba cao hơn. Tương tự như vậy, mô hình Engulfing giảm có thể trở thành Three Outside Down khi giá đóng của ngày thứ ba thấp hơn. Đồng thời, mô hình Engulfing là giai đoạn tiếp theo của dòng Piercing và Dark Cloud Covers. Đó là lý do tại sao mô hình engulfing có tầm quan trọng lớn.

forex indicators
forex indicators

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback