empty
 
 

IFX_Kase Peak Oscillator ถูกสร้างขึ้นโดย Cynthia Kase เทรดเดอร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง มันรวม Kase StatWare สำหรับ eSignals เข้าไว้ด้วย ออสซิลเลเตอร์ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินสัญญาณต่างๆจำนวนมากที่เหมาะกับการเทรดในขณะนั้น

สูตร

KPO = RWI(สูง) - RWI(ต่ำ), ที่


RWI(สูง) = (สูง[0]-ต่ำ[n])/ATR*sqrt(n),

RWI(ต่ำ) = (สูง[n]-ต่ำ[0])/ATR*sqrt(n).

การใช้ในการเทรด

IFX_KasePeakOscillator นอกเหนือไปจากกราฟฮิสโทแกรมปกติแล้วยังมีเส้นแสดงระดับต่ำสุดและจุดสูงสุดของกราฟในแง่ของระดับต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคา เส้นนี้มีความหมายเมื่อเทรดกับแนวโน้มที่เป็นวัฏจักร.

สีของตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงให้สัญญษณเข้าตลาด

หากตลาดมีการพัฒนาอย่างมีหวังโดยรวมและ IFX_KasePeakOscillator เปลี่ยนสีจากแดงเเป็นสีฟ้า หมายถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อสินทรัพย์เนื่องจากราคาอาจเติบโตในภายหลังท่ามกลางแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน

หากภาพรวมของตลาดเเสดงให้เห็นว่ากระเเสไม่ดี และ IFX_KasePeakOscillator เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นเเดง นั่นหมายความว่าเป็นเวลาสำหรับขายเพราะราคาอาจจะตกลงเรื่อยๆท่ามกลางกระเเสขาลง

ในกรณีที่ฮิสโทแกมอยู่ที่จุดสูงสุดของเส้นสัญญาณ เทรดเดอร์ต้องตื่นตัวถึงการเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามของราคาเพราะถึงจุดระยะเวลาปานกลางสำหรับความสูงเเละต่ำ

ถ้ากราฟฮิสโทแกรมของออสซิลเลเตอร์ข้ามเส้นศูนย์จากล่างไปบนเป็นการบอกว่าทิศทางของราคาทั่วไปเปลี่ยนแปลงจากขาลงเป็นขาขึ้น ดังนั้นเป็นเวลาที่ดีสำหรับการซื้อ ในทางตรงกันข้ามหากฮิสโทแกรมของตัวชี้วัดข้ามเส้นศูนย์จากบนลงล่างนั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ต้องพร้อมที่จะขายเพราะกระเเสอาจจะกลับจากขาขึ้นเป็นขาลง

ความสูง ต่ำของฮิสโทแกรมสามารถใช้ค้นหาสัญญาณเดิมของการเคลื่อนที่คนละทิศทาง

ตัวชี้วัดIFX_KasePeakOscillator

IFX_KasePeakOscillator ตัวเเปร

KPeriod = 30

CalsBars = 1000

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback