Facebook
 
 

สูตรคำนวณ

KC Middle = MA(Price, n, Type),

KC Upper = KC Middle + MA(ATR, n, Type) * Dev,

KC Lower = KC Middle - MA(ATR, n, Type) * Dev, where


Price - ราคา ณ เวลาปัจจุบัน (ราคาปิด, ราคาเปิด, และอื่นๆ);

ATR - ค่าเฉลี่ยการแกว่งตัวของราคา;

Dev - ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบน

วิธีการใช้งาน

ตัวชี้วัด Keltner Channel มีโครงสร้างเดียวกันกับตัวชี้วัด Bollinger Bands, Donchian Channel, Silver Channel และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆที่ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา

การที่ราคาเคลื่อนที่ภายในเส้นขอบ (channel) เป็นระยะเวลายาวนาน และหลังจากนั้นก็เกิดการทะลุของราคาขึ้นนั้นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสัญญาณในการขายและซื้อของตัวชี้วัดดังกล่าว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาด ณ เวลาที่เกิดการทะลุของราคาคือตอนที่แท่งกราฟที่เป็นตัวส่งสัญญาณครอบคลุมแถบตัวชี้วัด Keltner Channel ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ในกรณีนี้นักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดได้ ขนาดและรูปร่างของกราฟแท่งเทียนไม่ได้มีความสำคัญแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามกราฟแท่งเทียนควรตัดกับเส้นขอบ (channel)

เงื่อนไขประการหนึ่งที่จะช่วยให้การซื้อขายโดยใช้ตัวชี้วัด Keltner Channel เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือการปรับใช้ timeframe ที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการส่งสัญญาณที่ผิดพลาด (false signals) มักจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นใน timeframe ระดับต่ำ ในกรณีที่ต้องการกำจัดข้อผิดพลาดในการใช้งานตัวชี้วัดดังกล่าว ทางเราแนะนำให้ตั้งค่า timeframe เหนือ H1

สิ่งที่จำเป็นในการใช้งานตัวชี้วัด Keltner Channel คือเครื่องกรองสัญญาณต่างๆที่จะถูกสร้างขึ้นในระหว่างที่มีการทะลุของเส้นราคา ในกรณีนี้เราควรทำการทดสอบตัวชี้วัดอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อที่จะเลือกวิธีในการกรองสัญญาณต่างๆที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามตัวเลือกที่ดีที่สุดตัวเลือกหนึ่งในกรณีนี้คือการใช้ตัวชี้วัด Keltner Channel ร่วมกับ ADX ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของตลาดที่มีชื่อเสียง:

  • นักลงทุนควรซื้อเมื่อมีสัญญาณทะลุของเส้นขอบบน ประกอบกับที่ค่าของเส้น ADX อยู่เหนือระดับ 30;
  • นักลงทุนควรขายเมื่อมีสัญญาณทะลุของเส้นขอบล่าง ประกอบกับที่ค่าของเส้น ADX อยู่เหนือระดับ 30

ตัวชี้วัด Keltner Channel ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการกำหนดช่วงเวลาในการปิด position เท่าใดนัก ดังนั้นนักลงทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปิด position มากกว่า

ช่องสัญญาณ Keltner

พารามิเตอร์ของตัวชี้วัด Keltner Channel

MA_period = 10

Mode_MA = 0

Price_Type = 5

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.