empty
 
 

Chỉ báo kỹ thuật Kênh Keltner được phát triển bởi Chester W. Keltner vào năm 1960 và được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách của ông có tên How to Make Money in Commodities (Kiếm tiền trên thị trường hàng hóa như thế nào). Sau đó, Linda Bradford Raschke đã cho ra mắt bản chỉnh sửa của Kênh Keltner để cung cấp thêm dữ liệu phân tích. Ngày nay, biến thể của chỉ báo này được sử dụng trong giao dịch.

Công thức

KC Giữa = MA(Giá, n, Loại),

KC Trên = KC Giữa + MA(ATR, n, Loại) * Dev,

KC Dưới = KC Giữa - MA(ATR, n, Loại) * Dev, trong đó


Giá – mức giá ở giai đoạn hiện tại (đóng cửa, mở cửa, etc.);

ATR – Vùng Trung Bình Thực;

Dev – độ lệch.

Sử dụng trong giao dịch

Chỉ báo xu hướng Kênh Keltner có cấu trúc tương tự với Bollinger Bands, Kênh Donchian, Kênh Silver và các chỉ báo khác hoạt động với các cực trị giá.

Cả tín hiệu mua và bán trong trong chỉ báo này được tạo ra bởi mức giá biến động trong phạm vi kênh trong một khoảng thời gian dài và phá vỡ. Do đó, thời điểm tốt nhất để vào thị trường ở mức phá vỡ là khi thân nến bao phủ hoàn toàn dải trên và dưới của Kênh Keltner. Trong trường hợp này, trader có thể tránh được nhiều tín hiệu sai. Kích thước và hình dạng của thân nến không quan trọng. Gần như toàn bộ thân nến giao với kênh.

Một trong những điều kiện giao dịch hiệu quả với Kênh Keltner là sử dụng khung thời gian cao hơn. Số tín hiệu sai trong khung thời gian thấp hơn tăng ở mức phá vỡ các dải kênh. Để loại bỏ những tác động tiêu cực, nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo kỹ thuật này trên khung thời gian H1.

Một yêu cầu quan trọng khi sử dụng Kênh Keltner là lọc các tín hiệu được tạo ra trong suốt quá trình phá vỡ kênh giá. Trong tình huống này, chỉ báo nên được xem xét kỹ lưỡng để có thể chọn được phương pháp lọc tốt nhất. Tuy nhiên, một trong những lựa chọn tốt nhất là sử dụng đồng thời với chỉ báo sức mạnh xu hướng nổi tiếng ADX:

  • Trader nên mua khi tín hiệu phá vỡ của dải kênh trên xuất hiện với ADX ở trên mức 30;
  • Trader nên bán khi tín hiệu phá vỡ của dải kênh dưới xuất hiện với ADX ở trên mức 30.

Chỉ báo Kênh Keltner tỏ ra kém hiệu quả hơn khi dùng để ra quyết định thời điểm cắt lệnh, do vậy, trader nên sử dụng chỉ báo này như một điểm chuẩn để vào lệnh.

Kênh Keltner

Các Thông Số Của Chỉ Báo Kênh Keltner của InstaForex

MA_period = 10

Mode_MA = 0

Price_Type = 5

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.