empty
 
 
ลาร์รี่วิลเลียมส์ตัวบ่งชี้สุดขั้ว

ตัวบ่งชี้คอมพิวเตอร์ความสุดขั้วของLarry Williamsชี้ไปที่การปรากฏตัวของราคาสูงและต่ำในระยะสั้นบนตลาด ที่มีอธิบายอยู่ในหนังสือLong-Term Secrets to Short-Term TradingของWilliams ตัวบ่งชี้นี้สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในเทคนิคการเข้าสู่ตลาดขั้นพื้นฐานของผู้เทรด

หลักเกณฑ์

ตัวบ่งชี้นี้ถูกสร้างบนพื้นฐานของราคาสูงหรือต่ำที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ในข้อมูลวันที่ผ่านมาสร้างความสูงต่ำ หรือต่ำสุดที่สูงขึ้นเพื่อเทียบกับระดับราคาทุกวัน

การใช้เทรด

ในหนังสือLong-Term Secrets to Short-Term TradingของLarry Williamsมีคำอธิบายของจุดสุดขั้วของตลาด: "ผมสามารถจำกัดความความต่ำระยะสั้นในตลาดด้วยหลักเกณฑ์ง่ายๆคือ: ทุกครั้งที่มีความต่ำกับต่ำสุดที่สูงขึ้นในทั้งสองฝ่าย ความต่ำนั้นจะเป็นความต่ำระยะสั้น ส่วนความสูงในตลาดระยะสั้นนั้นเป็นแค่สิ่งตรงกันข้าม และนี่เราจะเห็นความสูงกับสูงต่ำลงทั้งสองฝั่ง"

คุณลักษณะที่อธิบายของราคาสุดขั้วทำให้สามารถเห็นถึงราคาระยะสั้นตรงกันข้ามในแผนภูมิรายวัน และหากมีสัญญาณ วางการค้าในทิศทางที่ตรงกันข้าม

ตัวบ่งชี้MetaTraderจุดสุดขั้วของLarry Williamsถูกพัฒนาขึ้นโดยInstaForexทำให้คุณสามารถแยกแยะช่วงเวลาเมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเป็นรูปแบบราคาสูงหรือต่ำระยะสั้น(จากมุมมองของแนวคิดของผู้แต่ง) ในกรณีราคาสูงในแผนภูมิรายวันของคู่สกุลเงิน, ตัวบ่งชี้จะแสดงลูกศรสีแดงซึ่งหมายถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นอาจจะมีตามมาด้วยการลดลงของราคา โดยตรงกันข้าม หากราคาต่ำระยะสั้นปรากฎ ตัวบ่งชี้จะแสดงลูดศรสีเขียวเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ที่จะซื้อ

หากคุณใช้ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือที่เป็นอิสระของการวิเคราะห์ คุณควรอนุญาตสำหรับทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับไม่รวมความเป็นไปได้ของการป้อนตลาดแข่งกับทิศทางทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคา

สัญญาณของจุดสุดขั้วของLarry Williamsเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ซึ่งเสริมพื้นฐานทางเทคนิค หรือวิธีการพื้นฐานของการตัดสินใจของระบบการเทรด

ลาร์รี่วิลเลียมส์ตัวบ่งชี้สุดขั้ว

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback