empty
 
 

IFX_PCC เป็นรุ่นแก้ไขของ ตัวชี้วัด Price (Donchian) Channel ตรงกันข้ามกับ ตัวชี้วัดช่องสัญญาณแบบดั้งเดิม PCC ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นฐานถูกสร้างขึ้นตามค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าเบี่ยงเบนช่องทางจากราคาที่กำหนดโดยผู้ใช้

สูตร

ช่องสัญญาณ upper bound= ค่าราคาที่สูงที่สุดขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ (เริ่มต้น 2.0)

ช่องสัญญาณ lower bound= ค่าราคาที่ต่ำที่สุดขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ (เริ่มต้น 2.0)

วิธีใช้ในการเทรด

ตัวชี้วัด IFX_PCC ราคาสร้างสัญญาณสำหรับซื้อหรือขายสินทรัพย์ ราคาเหล่านี้เคลื่อนที่ภายในช่องสัญญาณเป็นเวลานานและสุดท้ายก็จะถึงลิมิต ซึ่งช่วงเวลาที่ทำกำไรสำหรับการหยุดคือสถานการณ์เมื่อเเท่ง candle ซึ่งสร้างสัญญาณที่สมบูรณ์ครอบคลุมช่องสัญญาณ upper bound และ lower bound

สิ่งสำคัญที่ต้องมีในการใช้ตัวชี้วัดในเเพลตฟอร์ม MetaTrader คือตัวกรองสัญญาณซึ่งจะปรากฏที่ช่องสัญญาณในระยะการหยุดของราคา เป็นไปได้ที่จะใช้ตัวชี้วัด ADX ชี้เทรนที่มั่นคงกับ IFX_PCC:

  • ในกรณีที่มีความล้มเหลวในการก่อตัวของช่องสัญญาณ upper bound และการเติบโตของตัวบ่งชี้ ADX เหนือระดับ 30 จะต้องซื้อสินทรัพย์
  • ในกรณีที่มีความล้มเหลวในการก่อตัวของช่องสัญญาณท lower bound และการเติบโตของตัวบ่งชี้ ADX ต่ำกว่าระดับ 30 จะต้องขายสินทรัพย์
ตัวชี้วัด IFX_PCC

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback