empty
 
 

ตัวชี้วัด Range Rider ถูกพํฒนาโดยนาย Larry Williams ในปี 2006 เ็นรูปแบบในมาตรวัดตัวบ่งชี้ที่มีความผันผวน ช่วยให้สามารถระบถโซนราคาได้ง่ายในขณะเปิดเทรดทำให้ลดความเสี่ยงได้

สูตร

Range Rider = MovingAvg (True Range, 2) / (MovingAvg (True Range, 7)) * 100

วิธีใช้ในเทรด

ตัวชี้วัดทางเทคนิคRange Rider ใช้วัดความผันผวนของตลาด แต่การคำนวณจะไม่ได้ขึ้นอยู่อยู่บนมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาผลหารเป็นผลมาจากส่วนหนึ่งของความผันผวนในระดับหนึ่ง (ATR 2 วัน) และ(ATR 7 วัน) ผลของตัวชี้วัดทางเทคนิคRange Rider ค่าจะแสดงจุแข็งและจุดอ่อนลงของระดับผันผวนในระยะยาวมากกว่าระยะส้น

การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคRange Rider ช่วงที่สำคัญคือช่วงที่ค่าลดลงชี้ให้เห็นความอ่อนแอของความผันผวนและดังนั้นความเป็นจริงว่าหลังจากที่แรงการเคลื่อนไหวของราคาลดพวกเขาจะได้รับโมเมนตัมอีกครั้งและตัวชี้วีดจะโตขึ้น ดังนั้นการเริ่มต้นของตลาดคือค่าต่ำในกรรีที่ความผันผวนลดลงไม่ราคาจะสวนทางก็หยุดอยู่กับที่ และจากนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน คุณลักษณะนี้สามารถใช้ในการซื้อขายเทรดหรือซื้อสินทรัพย์ในขณะที่ค่าจากตัวชี้วัดต่ำ

ตามที่ Larry Williams ผู้สร้าตัวชี้วัดกล่าวมันสำคัญมากที่จะใส่ใจกับวันทำเทรดเมื่อปิดเทรดราคาจะใกล้หรือเท่ากับวันที่ราคาสูง (หรือวันที่ราคาต่ำในกรณีที่เทรนต่ำลง) ในสถานการณ์แบบนี้ควรจะดูข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดให้ดี ถ้าค่าสูง (ไม่ว่าราคาขึ้นหรือลง) และเทรดปิดการซื้อขายในระดับสูงหรือต่ำ ราคาผันผวนอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการซื้อขายหน้า

ตัวชี้วัดRange Rider

ตัวแปร ตัวชี้วัด InstaForex Range Rider

ATRperiod1 = 2

ATRperiod2 = 7

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback