empty
 
 

Chỉ báo Range Rider do Larry Williams phát triển vào năm 2006. Nó là một biến thể dựa trên chỉ báo đo biến động. Với sự giúp đỡ của nó, nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định vùng giá quan trọng, vùng mà mở giao dịch là thích hợp nhất theo khái niệm về rủi ro.

Công thức

Range Rider = MovingAvg (True Range, 2) / (MovingAvg (True Range, 7)) * 100

Sử dụng giao dịch

Chỉ báo kỹ thuật Range Rider là thước đo biến động thị trường. Tuy nhiên, việc tính toán không dựa trên sự đánh giá về sức mạnh chuyển động giá, mà dựa trên số thương, kết quả phép chia của mức độ biến động (2-day ATR) cho cái còn lại (7-day ATR). Kết quả là giá trị chỉ báo Range Rider chỉ ra điểm tăng cường hoặc điểm suy yếu của biến động; nó xem xét ảnh hưởng của giai đoạn dài hạn nhất lên giai đoạn ngắn hạn nhất.

Sử dụng chỉ báo Range Rider, những giai đoạn giao dịch quan trọng nhất là những giai đoạn sụt giảm trong giá trị của chỉ báo. Chúng chỉ ra sự suy yếu của biến động và, dẫn đến, sau khi sức mạnh của chuyển động giá giảm, chúng sẽ có được đà một lần nữa, và đồng thời chỉ báo Range Rider sẽ tăng. Như vậy, vùng lý tưởng để thâm nhập thị trường là những vùng mà giá trị chỉ báo Range Rider thấp; trong trường hợp biến động giảm, hoặc là một đảo ngược giá xảy ra hoặc là điều chỉnh giá hoàn tất, và sau đó chuyển động giá sẽ phục hồi lại cùng hướng. Tính năng này có thể áp dụng thành công trong giao dịch, bán hoặc mua một tài sản khi Range Rider đang ở mức thấp.

Theo Larry Williams, người tạo chỉ báo, điều quan trọng là phải chú ý đến các ngày giao dịch khi mà giá đóng cửa rất gần hoặc bằng với điểm cao của ngày (hoặc điểm thấp của ngày trong trường hợp xu hướng giảm). Trong những trường hợp này, dữ liệu do chỉ báo Range Rider cung cấp nên được theo dõi cẩn thận; nếu giá trị chỉ báo cao (giữa lúc giá tăng hoặc giảm) và phiên giao dịch đóng ở mức cao hoặc thấp, việc đảo ngược giá có thể xảy ra trong suốt phiên tiếp theo hoặc trong vòng vài ngày giao dịch tới.

Chỉ báo Range Rider

Thông số chỉ báo Range Rider InstaForex

Giai đoạn ATR 1 = 2

Giai đoạn ATR 2 = 7

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback