Facebook
 
 

สูตร

S-RoC = EMA(N)/EMA(N — K)*100, where


N – number of periods;

K – smoothing factor.

วิธีใช้ในการทำเทรด

S-RoC เป็นออสซิลเลอร์ที่ใช้ง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มันใช้ง่ายและมีตรรกะในการผลิตสัญญาณที่ดีที่สามารถนำมาใช้สำหรับการพลิกผันราคาซื้อขาย ตัวชี้วัดนี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์countertrend มากกว่าเทรนที่เป็นไปตามเทคนิค S-RoC สามารถทำสัญญาณเท็จระหว่างการเคลื่อนที่ที่เเข็งเเกร่งของสัญญาณ

ถ้าตัวชี้วัด S-RoC แม่นยำมันสามารถบอกการเติบโตของราคาได้ ดังนั้นถ้ามันลงก็อาจจะสบายๆ แต่ถ้า S-Roc ฝืนแนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สัญญาณที่เป็นอิสระทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:

  • ดังนั้น S-ROC ช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มที่สำคัญในตลาดที่เป็นบวกและตลาดที่เชื่องช้า การเชื่อมต่อ S-ROC สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงถึงทิศทางของแนวโน้มระยะยาวเพื่อการค้าด้วย ออสซิลเลเตอร์
  • ถ้า S-ROC ต่ำกว่าระดับ 0 และจากนั้นก็หันกลับขึ้นสัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้น
  • ถ้า S-ROC ขึ้นเหนือระดับ 0 และหันกลับลง สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้น
สัญญาณ ความแตกต่าง /การบรรจบ ยังปรากฏอยู่บนตัวบ่งชี้ S-ROC สัญญาณนี้มีความสำคัญมากและมีความแข็งแรงมาก ควรใช้ในการซื้อขาย
ตัวชี้วัด S-RoC

พารามิเตอร์ S-ROC ของInstaForex

MA_Period = 13

ROC_Period = 21

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.