empty
 
 
Chỉ báo RoC: Tốc Độ Thay đổi Được Làm Mịn

Chỉ báo RoC: Tốc Độ Thay đổi Được Làm Mịn

Dao động S-RoC được phát triển bởi Fred G Schutzman và được trình bày trong cuốn sách "Trading for a Living" của A. Elder. Chỉ báo kỹ thuật là sự sàng lọc từ dao động RoC: S-RoC được thực hiện dựa trên sự so sánh hai đường trung bình động số mũ.

Công thức

S-RoC = EMA(N)/EMA(N — K)*100, trong đó


N – số kỳ;

K – hệ số làm trơn.

Sử dụng giao dịch

S-RoC là chỉ báo dao động đơn giản nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó dễ sử dụng và thực hiện tốt trong việc phát tín hiệu để có thể áp dụng cho đảo chiều giá giao dịch. Về phương diện này, chỉ báo kỹ thuật thích hợp cho các chiến lược với xu hướng đối nghịch hơn là các kỹ thuật đi theo xu hướng vì S-RoC có thể hình thành nhiều tín hiệu sai trong vận động định hướng mạnh.

Khi chỉ báo kỹ thuật S-RoC tăng tốc, nó biểu thị sự tăng trưởng của giá. Do đó, nếu nó đi xuống, tốc độ tăng trưởng giảm. Trong trường hợp chỉ báo kỹ thuật S-RoC đảo chiều, xu hướng có thể thay đổi.

Do đó, S-RoC giúp tìm ra những xu hướng chính trên các thị trường tăng và giảm giá. Trong mối liên kết đó, S-RoC có thể được dùng để biểu thị sự điều khiển của các xu hướng dài hạn tới giao dịch với chỉ báo dao động.

Các tín hiệu độc lập hoạt động như sau:

  • Nếu S-RoC giảm xuống dưới mức 0 và sau đó quay trở lại, tín hiệu mua được tạo ra
  • Nếu S-RoC tăng lên trên mức 0 và sau đó đi xuống lại, tín hiệu bán được tạo ra
  • Tín hiệu phân kỳ / hội tụ cũng xuất hiện trong chỉ báo kỹ thuật S-RoC. Tín hiệu này rất mạnh và quan trọng. Nó nên được sử dụng trong giao dịch
Chỉ báo RoC: Tốc Độ Thay đổi Được Làm Mịn

Thông số S-ROC InstaForex

MA_Giai đoạn = 13

ROC_Giai đoạn = 21

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback