สูตรคำนวณ

UpperLevel=(High[i]+Low[i])/2+Multiplier*Atr(Period);

LowerLevel=(High[i]+Low[i])/2-Multiplier*Atr(Period);

วิธีการใช้งาน

ตัว ชี้วัด SuperTrend indicator ถูกสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากตัวชี้วัด 2 ตัวซึ่งในที่นี้ก็คือตัวชี้วัด ATR และ CCI โดยที่ตัวชี้วัด CCI (มาตรฐานของพารามิเตอร์อยู่ที่ 50) เป็นตัวแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด และตัวชี้วัด ATR เป็นตัวกำหนดรัดับของตัวชี้วัด หากค่าของตัวชี้วัด CCI อยู่เหนื่อ 0 ค่าของตัวชี้วัด SuperTrend อาจจะพุ่งขึ้นหรือเคลื่อนไปตามแนวขนานก็ได้ (ขึ้นอยู่กับค่า ATR) แต่หากค่าตัวชี้วัด CCI ติดลบ ค่าของตัวชี้วัด SuperTrend จะดิ่งลง (ขึ้นอยู่กับค่า ATR เช่นกัน)

วิธีหนึ่งในการใช้งานตัวชี้วัดดังกล่าวคือการเข้าสู่ตลาดหลังจากมีการปรับฐาน โดยนักลงทุนควรให้ความสนใจกับสีของตัวชี้วัด SuperTrend กล่าวคือหาตัวชี้วัดดังกล่าวเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียว (ซึ่งนั่นหมายความว่าแนวโน้มของตลาดกำลังเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น) นักลงทุนควรรอสัญญาณการปรับฐานลงครั้งแรกก่อนจึงค่อยเปิด position การซื้อ และควรเปิด position การขายหากตัวชี้วัดดังกล่าวเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง โดยรอสัญญาณการปรับฐานขึ้นครั้งแรกก่อนจึงค่อยเปิด position การขาย

ข้อ สังเกตคือตัวชี้วัด SuperTrend สามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ แต่ควรมีการศึกษาวิธีการใช้งานอย่างระมัดระวังก่อนใช้และควรใช้งานตัวชี้ วัดดังกล่าวในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ตัวชี้วัดข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดที่แม่นยำกว่าถูกผลิตขึ้นโดย Tenkan และ Kijun มีชื่อว่าตัวชี้วัด Ishimoku indicator.

ตัวชี้วัด SuperTrend indicator

พารามิเตอร์ SuperTrend ของ InstaForex

TrendCCI_Period = 50

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.