empty
 
 

Xu hướng chỉ số SuperTrend được tạo ra dựa trên cơ sở ATR và CCI. Nó là một chỉ số tuyệt vời về đường đi của xu hướng. Nó có thể được sử dụng như là một chỉ số căn bản của hệ thống thương mại dựa trên đường đi của xu hướng.

Công thức

UpperLevel=(High[i]+Low[i])/2+Multiplier*Atr(Period);

LowerLevel=(High[i]+Low[i])/2-Multiplier*Atr(Period);

Sử dụng giao dịch

Chỉ số SuperTrend được hình thành dựa trên 2 chỉ số là ATR và CCI. CCI (tham số tiêu chuẩn là 50) chỉ ra đường chuyển động của xu hướng, trong khi ATR được dùng để xác định mức độ của chỉ số. Nếu CCI lớn hơn 0, SuperTrend có thề đi lên hoặc di chuyển theo chiều ngang(phụ thuộc vào ATR). Nếu CCI âm, SuperTrend sẽ đi xuống(cũng phụ thuộc vào ATR).

Một trong những cách có thể sử dụng chỉ số này hiệu quả là gia nhập vào thị trường sau khi màu sắc của SuperTrend thay đổi: nếu nó chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (có nghĩa là xu hướng chuyển từ giảm dần thành tăng dần), chờ đợi sự điều chỉnh giảm dần đầu tiên và bắt đầu mua vào. Khi nó thay đổi màu sắc của nó từ màu xanh sang màu đỏ, bạn hãy chờ đợi sự điều chỉnh tăng dần đầu tiên và bắt đầu bán ra.

Bạn nên lưu ý rằng chỉ số SuperTrend có thể chỉ ra mức hỗ trợ và mức kháng cự. Nhưng bạn nên nghiên cứu cẩn thận trước khi sử dụng và chỉ sử dụng khi cần thiết. Dữ liệu chính xác hơn của loại này được sản xuất bởi Tenkan và Kijun, thuộc chỉ số Ishimoku.

Supertrend Indicator MT4 Tải xuống

Thông số InstaForex SuperTrend

TrendCCI_Period = 50

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback