empty
 
 

กราฟรูปแบบ Tri-Star เป็นกราฟที่แสดงจุดเปลี่ยนของแนว โน้มและแสดงแนวรับและแนวต้านที่แข็งแรง โดยกราฟรูปแบบ Tri-Star จะสร้างมาจากกราฟแท่งเทียนแบบ doji สามแท่งพร้อมกับกราฟ dojiตรงกลางที่เป็นตำแหน่ง star นั้นเอง โดยนาบ Steve Nison ได้ทำการพัฒนากราฟรูปแบบนี้ ซึ่งมีโอกาสเกิดได้ยากแต่ก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อมัน

เหตุผลของจุดเปลี่ยนแนวโน้มท่ามกลางกราฟรูปแบบ Tri-Star ก็คือการที่เทรดเดอร์มีปฏิกิริยา ที่ยังไม่แน่นอนในตลาดหุ้นซึ่งจะสะท้อนจากการที่กราฟรูป dojis ที่จะอยู่ในแนวเดียวกัน

จะสังเกตตำแหน่ง Tri-Starได้อย่างไร

1. ตลาดทั้งสามวันจะแทนที่ด้วยตำแหน่ง dojis
2. ในระหว่างวันที่สองและอีกวันที่จะมีการปรับระดับช่องว่างขึ้นหรอลง

รูปแบบการนำไปใช้งานและแนวคิดตามหลักจิตวิทยา

แนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลงจะ อยู่ในตลาดเป็นเวลานาน กราฟแท่งเทียนจะเริ่มสั้นลงเมื่อแนวโน้มอ่อนแรงลง ดัวนั้นตำแหน่ง doji ตัวแรกจะทำการแจ้งเตือนถึงสิ่งที่ควรจับตามอง ส่วน doji ตำแหน่งที่สองจะแสดงถึงทิศทางของตลาดที่เปลี่ยนไป และตำแหน่งสุดท้ายจะสะท้อนให้เห็น ถึงแนวโน้มที่ดำเนินงานครบถ้วนแล้ว โดยตำแหน่ง stars บนชาร์จจะชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ลึก และการที่เทรดเดอร์ควรทำการเปลี่ยนตำแหน่ง

ความยืดหยุุ่นในการใช้งาน

เนื่องจากกราฟรูปแบบนี้เกิดขึ้น ได้ยาก เทรดเดอร์ควรตั้งใจในการวิเคราะห์ ข้อมูล หากช่องว่างของ dojiตำแหน่งที่สองมีไส้เทียนอยู่เดียว มันจะเพิ่มจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด

การพัฒนา

กราฟรูปแบบ Tri-Star อาจพัฒนาได้เป็นกราฟรูปแบบ Spinning Top ที่จะแสดงถึงการยังไม่ตัดสินใจในตำแหน่งของตลาดหุ้น

ไม่มีกราฟรูปแบบไหนที่มีความคล้ายคลึงกับกราฟ Tri-Star เพราะมันเกิดขึ้นได้ยาก

กราฟรูปแบบBearish Tri-star pattern
กราฟรูปแบบBearish Tri-star pattern
กราฟรูปแบบBullish Tri-star pattern
กราฟรูปแบบBullish Tri-star pattern

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback