empty
 
 

Tri-Star là một mô hình mạnh mẽ chỉ ra một sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại và chỉ ra kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Tri-Star được hình thành bởi ba nến doji, với doji giữa là một ngôi sao. Steve Nison đã phát triển mô hình này. Mô hình này khá hiếm, nhưng không nên bỏ qua.

Lý do cho sự đảo chiều xu hướng ở giữa Tri-Star là phản ứng lớn của các nhà giao dịch đối với sự bất ổn của thị trường, được phản ánh bởi ba doji liên tiếp.

Làm thế nào để xác định Tri-Star

1. Tất cả ba ngày đều được đại diện bởi các doji.
2. Giữa ngày thứ hai và ngày gần nhất có một khoảng cách lên hoặc xuống.

Kịch bản và tâm lý học

Một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm đã chiếm ưu thế trên thị trường trong một thời gian dài. Nến đã bắt đầu trở nên ngắn hơn với xu hướng suy yếu. Doji đầu tiên làm dấy lên các lo ngại; doji thứ hai có nghĩa là thị trường mất phương hướng của nó; và doji thứ ba phản ánh sự hoàn thành của xu hướng. Ba ngôi sao trên một biểu đồ chỉ ra sự nhầm lẫn sâu, và các nhà giao dịch thay đổi vị trí bất chấp sự tin chắc của họ.

Tính linh hoạt

Do sự hiếm có của mô hình, các nhà giao dịch nên đặc biệt chú ý đến dữ liệu tính toán. Nếu khoảng cách của doji thứ hai bao gồm một cái bóng thì làm tăng tầm quan trọng của mô hình.

Sự phát triển

Tri-Star có thể phát triển thành mô hình Spinning Top phản ánh sự do dự của thị trường.

Không có các mô hình tương tự như Tri-Star vì sự hiếm hoi.

Mô hình Tri-star giảm
Mô hình Tri-star giảm
Mô hình Tri-star tăng
Mô hình Tri-star tăng

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback