empty
 
 

มูลค่าอ้างอิงแบบออนไลน์ของทุกคู่สกุลเงิน

การกำหนด
ความกว้าง: (200-350)
ความสูง: (50-256)
รหัสพันธมิตร: ?
เลือกตั๋ว:

รูปแบบมูลค่าอ้างอิง: เต็ม ย่อ
Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
เขตเวลา: เป็นชั่วโมงเมื่อเทียบกับ GMT 0
(ตัวอย่างเช่น +2 หรือ -1)
สีพื้นหลังส่วนหัว:
เส้นคี่:
เส้นคู่:
ตรวจสอบผู้แจ้งเตือน
<a href="https://www.instaforex.com/th/">พอร์ทัลของ InstaForex</a>
โค้ดสำหรับการแทรก

การอ้างอิงจะได้รับการอับเดตโดยอัตโนมัติทุกๆ30 วินาที
โค้ดตัวอย่าง ทำการใส่ไปไว้ในหน้าเพจ (ระหว่าง <body> และ </body>)

เวอร์ชั่น IFRAME:
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.