empty
 
 

ตลาด Forex และตลาดหุ้น (ตลาดหลักทรัพย์) เป็นตลาดสองประเภทที่เป็นอิสระต่อกันโดยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่อกันเลย. ตลาดทั้งสองนี้ต่างกันที่เครื่องมือทางการเทรด: ค่าเงินจะเทรดในตลาด Forex, และหุ้น, ในตลาดหุ้น .ตลาดหุ้นมักจะตั้งอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์. ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในเมือง New York, London และ Tokyo


ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่างตลาด Forex และตลาดหุ้นคือ จำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับการเทรด. เพื่อที่จะสามารถซื้อหุ้นในตลาดหุ้นได้นั้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก, ตั้งแต่หนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปจนอาจจะมากกว่าถึงหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐก็เป็นได้. ในตลาดหุ้นนั้นการเทรดจะไม่รุนแรงมากและค่อนข้างคงที่ไม่เหมือนกับในตลาด Forex ที่ซึ่ง trader สามารถได้กำไรก้อนโตหรืออาจจะขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาสั้นๆได้. ดังนั้น traders บางคนที่ได้ทำกำไรในตลาด Forex มาแล้วจะย้ายมายังตลาดหุ้นแทน


ตลาดหุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น ตลาดแรก และ ตลาดรอง


ตลาดหุ้นแรกมีบทบาทสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ: อัตราก้าวหน้าของการพัฒนาและประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับตลาดแรกนี้เป็นส่วนใหญ่. ในตลาดแรกนี้ปกติแล้วทางบริษัทต่างๆจะปล่อยหุ้น IPO ออกมา ตามกฎแล้วผู้ที่ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดนี้ได้จะเป็นนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน (กองทุนรวม, บริษัทประกัน, และอื่นๆ) หลักทรัพย์ในตลาดแรกนั้นจะถูกเทรดโดยการให้กับนักลงทุนโดยตรงหรือผ่านตัวกลางอื่น


ตลาดหุ้นรองประกอบไปด้วยตลาดหลักทรัพย์เสรีและตลาดหลักทรัพย์. ในตลาดนี้นักลงทุนจะขายหุ้นที่ถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วให้กับนักลงทุนคนอื่นซ้ำไปเรื่อยๆ ไม่เหมือนกับตลาดแรก. ตลาดรองจะไม่ส่งผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับปริมาณการไหลเวียนเงินทุนในประเทศ. ผู้มีส่วนร่วมหลักๆในตลาดนี้คือนักเก็งกำไรผู้ซึ่งจะซื้อหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำและหลังจากนั้นจะขายออกไปที่ราคาที่สูงขึ้น


หนึ่งในสิ่งที่ควบคุมตลาดหุ้นหลักๆคือราคาหุ้น. ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ปล่อยข้อมูล, คนกลางและนักลงทุน. ราคาในตลาดหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยหลายๆ ปัจจัย: (ผลตอบแทนของหลักทรัพย์, ผู้ออกหลักทรัพย์, ความต้องการของหลักทรัพย์, สถานการณ์ตลาด) ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นผ่านกลยุทธ์การสร้างราคาในตลาดหุ้น: การตั้งราคาเริ่มต้นสูงหรือต่ำ, การได้กำไรจากการขายอย่างรวดเร็ว, การเข้าตลาด, และการพิชิตส่วนหนึ่งของตลาดได้


Stock traders นั้นจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป: บางคนเพื่อให้ได้กำไรจากค่าต่างของราคาหุ้น บางคนเพื่อให้ได้รับเงินปันผล และอื่นๆอีกมากมาย แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความมั่นคงและปลอดภัย trader จะถูกแนะนำให้วิเคราะห์ตลาดก่อนการเทรดหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน


กลับไปยังรายการบทความต่างๆ
เปิดบัญชี
เปิดบัญชี
ทำการฝากเงิน
ทำการฝากเงิน
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback