empty
 
 
ออสซิลเลเตอร์ตัวเร่งและตัวชะลอ-เอซี(ตัวบ่งชี้)
ออสซิลเลเตอร์ตัวเร่งและตัวชะลอ-เอซี(ตัวบ่งชี้)

หนึ่งในองค์ประกอบสุดท้ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือราคา เมื่อราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง, แรงขับเคลื่อนตลาดเริ่มมีการปรับเปลี่ยน ก่อนเริ่มกระบวนการนี้, ความเร่งต้องชะลอตัวลงและเข้าใกล้ค่าศูนย์ หลังจากนั้น, จะเริ่มกลับตัวขึ้นจนกว่าจะเกิดทิศทางราคาขึ้น

การเร่งและการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนสามารถวัดได้ด้วย technical indicator Acceleration/Deceleration - AC Indicator เปลี่ยนแนวโน้มโดยการปรับเปลี่ยนแรงขับเคลื่อน, และแรงขับเคลื่อนจะไปเปลี่ยนทิศทางด้วยความผันผวนของราคา AC สามารถใช้เป็นสัญญาณเพื่อบอกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเฉพาะ

ค่าแรงขับเคลื่อนอยู่ที่ระดับศูนย์ ค่า Oscillator Acceleration Deceleration, AC ที่มากกว่าศูนย์ทำให้ราคาปรับขึ้นอย่างรุนแรง (และในทางกลับกัน หากดัชนีมีค่าต่ำกว่าศูนย์) ระหว่างที่ค่าเป็นศูนย์นั้น การเปลี่ยนแปลงราคาไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ในการตัดสินใจและติดตามภาวะตลาด, จำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนสี ต้องจำไว้ว่าไม่ควรตัดสินใจซื้อจากการใช้ AC หาก column ปัจจุบันเป็นสีเขียว และขายหากเป็นสีแดง

เข้าซื้อเมื่อเกิดสีเขียวสอง columns, และในทางกลับกัน, ขายหากเกิดสีแดงสอง columns ในขณะที่เข้าถึงตลาดในทิศทางของแรงขับเคลื่อนตลาด การเปิดสถานะเมื่อแรงขับเคลื่อนอยู่ในทิศทางตรงข้ามจำเป็นต้องมีการยืนยันทิศทางโดยการใช้ column เพิ่มเติม นั่นหมายถึง indicator ต้องเป็นสีแดงสาม columns เหนือค่าศูนย์ และสำหรับสถานะซื้อ – ต้อมีสีเขียวสาม columns ใต้ค่าศูนย์

ราคา - เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลง ก่อนราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง, แรงขับเคลื่อนตลาดจะเคลื่อนที่, และก่อนหน้านี้, ตัวเร่งแรงขับเคลื่อนตลาดต้องชะลอตัวลงและเข้าใกล้ระดับศูนย์ หลังจากนั้น, จะเริ่มเร่งขึ้นในทิศทางตรงข้ามจนกว่าราคาจะเริ่มเกิดการผันผวน

Acceleration/Deceleration - AC ใช้ประเมินกาเร่งและการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนในปัจจุบัน Indicator นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก่อนเกิดการปรับตัวของแรงขับเคลื่อน และแรงขับเคลื่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่ ความเข้าใจของ AC ที่เป็น advancing สัญญาณความสนใจให้ได้เปรียบชัดเจน. เส้นศูนย์ - ในทางปฏิบัติ, มันเป็นจุดซึ่งแรงขับเคลื่อนอยู่ในภาวะสมดุลกับความเร่ง หาก Acceleration Deceleration - AC อยู่เหนือศูนย์, ภาวะขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อ (และในทางกลับกัน - เมื่ออยู่ใต้ศูนย์) ต่างกับ Аwesome Оscillator, การตัดกันของเส้นศูนย์ไม่ถือว่าเป็นตัวบอกสัญญาณ สิ่งเดียวที่ต้องทำสำหรับการติดตามตลาดและลงมือทำ - คือการจับตามองการเปลี่ยนแปลงของสี เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดเยอะ, เพียงแค่จำไว้ว่า: ไม่ควรเข้าซื้อโดยใช้เครื่องมือ AC เมื่อ column ปัจจุบันเป็นสีแดง และ ไม่ขายเมื่อมันเป็นสีเขียว หากคุณเข้าซื้อขายในตลาดตามทิศทางแรงขับเคลื่อน (Acceleration/Deceleration indicator อยู่เหนือศูนย์เมื่อซื้อ และต่ำกว่าศูนย์เมื่อขาย), สำหรับการเข้าซื้อจำเป็นต้องมีสีเขียวสอง columns (สีแดงสอง columns - ให้ขาย) หากแรงขับเคลื่อนตรงข้ามกับสถานะเปิด (indicator ต่ำกว่าศูนย์เมื่อซื้อ, สูงกว่าศูนย์เมื่อขาย), จำเป็นต้องมีการยืนยัน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องมีอีกหนึ่ง column เพิ่มขึ้น ในกรณีนี้, indicator จำเป็นต้องแสดงสีแดงสาม columns เหนือเส้นศูนย์สำหรับสถานะขาย, และแสดงสีเขียวสาม columns ต่ำกว่าศูนย์สำหรับสถานะซื้อ

การคำนวณ

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

โดยที่:

N - จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback