empty
 
 
ออสซิลเลเตอร์ตัวเร่งและตัวชะลอ-เอซี(ตัวบ่งชี้)

ออสซิลเลเตอร์ตัวเร่งและตัวชะลอ-เอซี(ตัวบ่งชี้)

หนึ่งในองค์ประกอบสุดท้ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือราคา เมื่อราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง, แรงขับเคลื่อนตลาดเริ่มมีการปรับเปลี่ยน ก่อนเริ่มกระบวนการนี้, ความเร่งต้องชะลอตัวลงและเข้าใกล้ค่าศูนย์ หลังจากนั้น, จะเริ่มกลับตัวขึ้นจนกว่าจะเกิดทิศทางราคาขึ้น

การเร่งและการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนสามารถวัดได้ด้วย technical indicator Acceleration/Deceleration - AC Indicator เปลี่ยนแนวโน้มโดยการปรับเปลี่ยนแรงขับเคลื่อน, และแรงขับเคลื่อนจะไปเปลี่ยนทิศทางด้วยความผันผวนของราคา AC สามารถใช้เป็นสัญญาณเพื่อบอกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเฉพาะ

ค่าแรงขับเคลื่อนอยู่ที่ระดับศูนย์ ค่า Oscillator Acceleration Deceleration, AC ที่มากกว่าศูนย์ทำให้ราคาปรับขึ้นอย่างรุนแรง (และในทางกลับกัน หากดัชนีมีค่าต่ำกว่าศูนย์) ระหว่างที่ค่าเป็นศูนย์นั้น การเปลี่ยนแปลงราคาไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ในการตัดสินใจและติดตามภาวะตลาด, จำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนสี ต้องจำไว้ว่าไม่ควรตัดสินใจซื้อจากการใช้ AC หาก column ปัจจุบันเป็นสีเขียว และขายหากเป็นสีแดง

เข้าซื้อเมื่อเกิดสีเขียวสอง columns, และในทางกลับกัน, ขายหากเกิดสีแดงสอง columns ในขณะที่เข้าถึงตลาดในทิศทางของแรงขับเคลื่อนตลาด การเปิดสถานะเมื่อแรงขับเคลื่อนอยู่ในทิศทางตรงข้ามจำเป็นต้องมีการยืนยันทิศทางโดยการใช้ column เพิ่มเติม นั่นหมายถึง indicator ต้องเป็นสีแดงสาม columns เหนือค่าศูนย์ และสำหรับสถานะซื้อ – ต้อมีสีเขียวสาม columns ใต้ค่าศูนย์

ราคา - เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลง ก่อนราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง, แรงขับเคลื่อนตลาดจะเคลื่อนที่, และก่อนหน้านี้, ตัวเร่งแรงขับเคลื่อนตลาดต้องชะลอตัวลงและเข้าใกล้ระดับศูนย์ หลังจากนั้น, จะเริ่มเร่งขึ้นในทิศทางตรงข้ามจนกว่าราคาจะเริ่มเกิดการผันผวน

Acceleration/Deceleration - AC ใช้ประเมินกาเร่งและการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนในปัจจุบัน Indicator นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก่อนเกิดการปรับตัวของแรงขับเคลื่อน และแรงขับเคลื่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่ ความเข้าใจของ AC ที่เป็น advancing สัญญาณความสนใจให้ได้เปรียบชัดเจน. เส้นศูนย์ - ในทางปฏิบัติ, มันเป็นจุดซึ่งแรงขับเคลื่อนอยู่ในภาวะสมดุลกับความเร่ง หาก Acceleration Deceleration - AC อยู่เหนือศูนย์, ภาวะขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อ (และในทางกลับกัน - เมื่ออยู่ใต้ศูนย์) ต่างกับ Аwesome Оscillator, การตัดกันของเส้นศูนย์ไม่ถือว่าเป็นตัวบอกสัญญาณ สิ่งเดียวที่ต้องทำสำหรับการติดตามตลาดและลงมือทำ - คือการจับตามองการเปลี่ยนแปลงของสี เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดเยอะ, เพียงแค่จำไว้ว่า: ไม่ควรเข้าซื้อโดยใช้เครื่องมือ AC เมื่อ column ปัจจุบันเป็นสีแดง และ ไม่ขายเมื่อมันเป็นสีเขียว หากคุณเข้าซื้อขายในตลาดตามทิศทางแรงขับเคลื่อน (Acceleration/Deceleration indicator อยู่เหนือศูนย์เมื่อซื้อ และต่ำกว่าศูนย์เมื่อขาย), สำหรับการเข้าซื้อจำเป็นต้องมีสีเขียวสอง columns (สีแดงสอง columns - ให้ขาย) หากแรงขับเคลื่อนตรงข้ามกับสถานะเปิด (indicator ต่ำกว่าศูนย์เมื่อซื้อ, สูงกว่าศูนย์เมื่อขาย), จำเป็นต้องมีการยืนยัน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องมีอีกหนึ่ง column เพิ่มขึ้น ในกรณีนี้, indicator จำเป็นต้องแสดงสีแดงสาม columns เหนือเส้นศูนย์สำหรับสถานะขาย, และแสดงสีเขียวสาม columns ต่ำกว่าศูนย์สำหรับสถานะซื้อ

การคำนวณ

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

โดยที่:

N - จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

   กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด
กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด
เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.