empty
 
 
ADX

ดัชนีการเคลื่อนที่ตามทิศทางโดยเแลี่ย(ADX) เป็นตัวบ่งชี้ชี้นำที่จะตรวจวัดเกี่ยวกับความแข็งแรงของแนวโน้มว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่จะมีการเปิดการเทรดและ ช่วยให้ทำการกำหนด ว่าแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงหรือจะยังคงเดินหน้าต่อไป โดยตัวบ่งชี้ชนิดนี้ได้ถูกพัฒนามาจากJ. Welles Wilder โดยที่เขาได้อธิบายไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems

ADX เป็นส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ทั้งสองนั้นก็คือ ตัวบ่งชี้ทิศทางในเชิงบวก 14ช่วง และตัวบ่งชี้ทิศทางในเชิงลบ (-DI) เส้นตัวบ่งชี้ ADX จะถูกสร้างมาคู่กับกราฟ +DI และ –DI สำหรับตัวบ่งชี ADX จะประกอบไปด้วยสามเส้น ที่จะแสดงให้เห็นถึง ทิศทางและความแข็งแรงของแนวโน้ม :

  • +DI จะแสดงถึงการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน
  • -DI จะแสดงถึงการเคลื่อนที่ลงด้านล่าง
  • ADX จะแสดงสภาวะในตลาดตอนปัจจุบัน (แนวโน้มหรือ ระยะของการเทรด )

ตัวบ่งชี้ ADX จะถูกสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มMetaTrader ทุกประเภท

หาก +DI อยู่เหนือกว่า –DI ราคาก็จะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน และถ้าหาก –DI อยู่เหนือกว่า +DI ราคาก็จะเคลื่อนที่ลงด้านล่าง

ส่วนถ้า +DI อยู่เหนือกว่า –DI ก็จะสร้างสัญญาณการซื้อออกมา และถ้า –DI อยู่เหนือกว่า +DI ก็จะสร้างสัญญาณการขายออกมา หากเส้นเหล่านี้ตัดผ่านกัน แสดงว่าแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลง

ในการลดสัญญาณที่ผิดพลาด คุณ Wilder ได้นำเสนอกฎของระดับสูงสุดออกมา จากจุดหนึ่งๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการบรรลุราคาในระดับสูงสุด เมื่อ +DI และ –DI ตัดผ่านกัน ในกรณีที่ +DI ได้เคลื่อนตัวอยู่เหนือกว่า –DI ระยะสุงสุดก็จะเป็นระดับราคาสูงของรอบวัน เมื่อเส้นได้ตัดผ่านกัน หากเส้น +DI ได้ลดลงไปต่ำกว่า –DI ระดับสูงสุดก็จะเป็นระดับต่ำในระหว่างวันไป

ส่วนอื่นในระดับสูงสุดจะถูกใช้ เป็นจุดในช่วงเข้าตลาด ตัวอย่างเช่น เมื่อ +D อยู่เหนือกว่า –DI ก็รอจนกว่าราคาได้เคลื่อนตัวทะลุผ่านเหนือระดับสูงสุด และเมื่อมีการเปิดการเทรดที่มีสิทธ์ซื้อ ห่ากราคาปรับตัวลงทะลุระดับสูงไปนั้น ก็จะยังอยู่ในระดับด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ ADX เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนดสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยใช้ในการค้นหากความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และช่วงการตักตวงผลกำไร

ดัชนีการเคลื่อนที่ตามทิศทางโดยเแลี่ย  - ADX

การคิดคำนวณ

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

โดยที่:

N - เป็นจำนวนของระยะเวลาที่ใช้ในการคิดคำนวณ

เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) เป็นดัชนีที่ตามราคาซึ่งมีระดับดัชนีตั้งแต่ 0 ถึง 100 RSI สร้างขึ้นโดย Wilder ซึ่งเขาแนะนำให้ใช้ 14-day RSI เมื่อเวลาผ่านไป, 9-day และ 25-day RSI ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน หนึ่งในวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ RSI ที่นิยมคือการมองหา divergence โดยที่ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่และ RSI ไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดเดิมได้ divergence ดังกล่าวเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า หาก RSI กลับตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม นั่นหมายความว่า RSI ได้จบรอบของ "การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว" การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว (failure swing) เป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

Relative Strength Indexes แบ่งได้ดังนี้:

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด Relative Strength Index มักอยู่ในระดับที่สูงกว่า 70 และต่ำกว่า 30 ดัชนีนี้มักนำการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟราคา

รูปแบบกราฟ RSI มักสร้างรูปแบบกราฟ เช่น รูปแบบหัวและไหล่ (head and shoulders) หรือ รูปแบบสามเหลี่ยม (triangles) ซึ่งอาจมองเห็นได้ในกราฟราคา;

การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว - Failure swing (การทะลุหรือการเบรคแนวรับหรือแนวต้าน) กรณีนี้หมายถึงการที่ RSI ขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดเดิม หรือ ลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม;

ระดับแนวรับและแนวต้าน ระดับแนวรับและแนวต้านเห็นได้ชัดในกราฟ Relative Strength Index มากกว่าในกราฟราคา

Divergences Divergences เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ แต่ไม่ได้ยืนยันโดยจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ในกราฟ Relative Strength Index ราคามักเกิดการกลับตัวและเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับ RSI

การคำนวณ

RSI = 100-(100/(1+U/D))

โดยที่:
U - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นบวก;
D - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นลบ


Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback