empty
 
 
ADX: mô tả, thiết lập, và sử dụng

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là chỉ số dẫn dắt mà đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại trước khi một giao dịch được mở và giúp xác định liệu xu hướng sẽ suy yếu hay tiếp tục. Chỉ số này được phát triển bởi J. Welles Wilder và được mô tả trong cuốn sách Các khái niệm mới trong các hệ thống giao dịch kỹ thuật của ông.

ADX là sự kết hợp của hai chỉ số khác: chỉ số định hướng dương trong 14 kỳ (+DI) và chỉ số định hướng âm (-DI). Đường ADX thường được xây dựng bên cạnh các đường cong +DI và –DI. ADX bao gồm ba đường phản ánh hướng và sức mạnh của xu hướng:

  • +DI hiển thị các chuyển động hướng lên
  • -DI hiển thị các chuyển động hướng xuống
  • ADX hiển thị các điều kiện thị trường hiện tại (giao dịch theo xu hướng hoặc phạm vi)

ADX được xây dựng trong tất cả các nền tảng MetaTrader.

Nếu +DI ở trên –DI, giá đang di chuyển hướng lên trên; và nếu –DI ở trên +DI, giá đang có xu hướng giảm.

Như vậy, +DI trên –DI tạo tín hiệu mua; và –DI trên +DI, tín hiệu bán. Nếu những đường này vượt qua nhau, xu hướng sẽ thay đổi.

Để giảm việc tín hiệu sai, Wilder đã cung cấp quy tắc của các đỉnh, theo đó nên đánh dấu mức giá cao nhất chạm đến khi +DI và –DI vượt qua nhau. Trong trường hợp +DI đang tăng trên –DI, đỉnh sẽ là mức giá cao trong ngày khi các đường vượt qua nhau. Nếu +DI giảm xuống dưới –DI, đỉnh sẽ là mức thấp nhất trong ngày.

Sau đó, đỉnh này được sử dụng làm điểm vào thị trường. Ví dụ: khi +D ở trên –DI, đợi cho đến khi giá phá vỡ trên đỉnh và chỉ sau đó thì mới mở giao dịch mua. Nếu giá không thể vượt quá mức cao, tiếp tục bán.

ADX là chỉ số tốt nhất để xác định các điều kiện thị trường hiện tại. Sử dụng nó để tìm ra sức mạnh xu hướng và gặt hái lợi nhuận tốt nhất.

Chỉ số Chuyển động định hướng trung bình  - ADX

Tính toán

ADX = TỔNG[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

Trong đó:

N - số chu kỳ được sử dụng trong phép tính.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback