empty
 
 
Gator Oscillator - Gator

Gator Oscillator สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Alligator ซึ่งแสดงระดับ convergencecและdivergence ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ smoothed moving average. Histogram ด้านบนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอัตราของเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงิน ความแตกต่างเดียวกันนี้ใช้กับค่าที่ติดลบด้วยเนื่องจาก histogram สร้างขึ้นจากบนลงล่าง ซึ่งแสดงโดย histogram ด้านล่าง

เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback