empty
 
 
Gator Oscillator – Chỉ Số Giao Động Gator - Gator

Gator Oscillator – Chỉ Số Giao Động Gator - Gator

Chỉ Số Giao Động Gator được xây dựng dựa trên Alligator và chỉ ra mức độ hội tụ/phân kỳ của đường cân bằng (trung bình trượt làm trơn). Biểu đồ phía trên cho thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa đường màu đỏ và đường màu xanh. Sự khác biệt tương tự nhưng với dấu hiệu âm, vì biểu đồ được vẽ từ trên xuống, được thể hiện ở biểu đồ phía dưới.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.