empty
 
 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Oscillator - OsMA: คำอธิบาย, การปรับใช้ และการใช้งาน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Oscillator (OsMA) – หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง oscillator และการปรับเรียบของ oscillator (oscillator smoothing) ในกรณีนี้, เส้น MACD หลักใช้เป็น oscillator และ เส้นบอกสัญญาณใช้เป็นการปรับเรียบของ oscillator (oscillator smoothing)

OSMA = MACD-SIGNAL

   กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด   
กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.