empty
 
 

Relative Vigor Index - RVI: คำอธิบาย, การปรับใช้ และการใช้งาน

Relative Vigor Index Technical Indicator (RVI) อิงข้อเท็จจริงที่ว่าราคาปิดมักสูงกว่าราคาเปิดในตลาดขาขึ้น (bull market) และ ราคาปิดมักต่ำกว่าราคาเปิดในตลาดขาลง (bear market) ดังนั้น, ค่าของ indicator นี้จึงกำหนดโดยตำแหน่งราคาในช่วงสิ้นระยะเวลา ในการทำดัชนีนี้ให้เป็นค่ามาตรฐานสำหรับระดับราคาในการเทรดรายวัน, ต้องนำการเปลี่ยนแปลงราคาหารด้วยระดับราคาสูงสุดในระหว่างวัน สำหรับการคำนวณที่ละเอียดขึ้น, มีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) ค่า 10 เป็นตัวเลขที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, คุณอาจต้องสร้างเส้นบอกสัญญาณเพิ่มเติมซึ่่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบสมมาตรสำหรับ 4 ช่วงเวลา (4-period symmetrically weighted moving average) ของค่า Relative Vigor Index สัญญาณซื้อหรือขายเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดกันของเส้น

การำคนวณ

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

โดยที่:
OPEN - หมายถึง ราคาเปิด;
HIGH - หมายถึง ราคาสูงสุด;
LOW - หมายถึง ราคาต่ำสุด;
CLOSE - หมายถึง ราคาปิด

   กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด   
กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด
เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.