empty
 
 

Chỉ số Relative Vigor - RVI: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Chỉ số kỹ thuật Relative Vigor (RVI) được xây dựng dựa trên thực tế là giá đóng cửa thường cao hơn giá mở cửa trong thị trường giá lên (bull market). Trạng thái này đối lập với thị trường giá xuống. Kết quả là lực dịch chuyển sẽ được hình thành ở giai đoạn cuối của thời kì này. Để đơn giản hóa và áp dụng với phạm vi giao dịch trong ngày, sự biến động giá được chia thành các mức giao động lớn nhất trong ngày. Để tính toán chi tiết hơn, ta sử dụng Trung Bình Trượt Giản Đơn. 10 là số thời kỳ tối ưu. Để tránh những rắc rối có thể xảy ra, bạn nên xây dựng một đường tín hiệu bổ sung với trung bình trượt có trọng số 4 giai đoạn của giá trị chỉ số RVI. Sẽ có tín hiệu mua hoặc bán khi các đường cắt nhau.

Cách tính

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

Trong đó:
OPEN - là giá mở cửa;
HIGH - là giá cao nhất;
LOW - là giá thấp nhất;
CLOSE - là giá đóng cửa.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.