empty
 
 
Chỉ số Relative Vigor - RVI

Chỉ số kỹ thuật Relative Vigor (RVI) được xây dựng dựa trên thực tế là giá đóng cửa thường cao hơn giá mở cửa trong thị trường giá lên (bull market). Trạng thái này đối lập với thị trường giá xuống. Kết quả là lực dịch chuyển sẽ được hình thành ở giai đoạn cuối của thời kì này. Để đơn giản hóa và áp dụng với phạm vi giao dịch trong ngày, sự biến động giá được chia thành các mức giao động lớn nhất trong ngày. Để tính toán chi tiết hơn, ta sử dụng Trung Bình Trượt Giản Đơn. 10 là số thời kỳ tối ưu. Để tránh những rắc rối có thể xảy ra, bạn nên xây dựng một đường tín hiệu bổ sung với trung bình trượt có trọng số 4 giai đoạn của giá trị chỉ số RVI. Sẽ có tín hiệu mua hoặc bán khi các đường cắt nhau.

Cách tính

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

Trong đó:
OPEN - là giá mở cửa;
HIGH - là giá cao nhất;
LOW - là giá thấp nhất;
CLOSE - là giá đóng cửa.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback