empty
 
 

ท่ามกลางสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เห็นได้ชัดในบัญชีที่เปิดในค่าเงินหลักอื่นๆ ก็ยังมีระเบียบของตัวเลขเมื่อใช้ค่าเงินประจำชาติ เช่นเงินรูเบิลสำหรับลูกค้าในประเทศรัสเซีบ การเปิดบัญชีในค่าเงินรูเบิลนั้น ลูกค้าจะได้รับการปกป้องจากผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลต้านเงินดอลลาร์หรือยูโร

เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายในค่าเงินของคุณ คุณจะต้องเลือกรายการที่ถูกต้องเมื่อลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ในเว็บไซต์ของทางบริษัท

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.