empty
 
 

Với những lợi thế rõ ràng của những tài khoản bằng một loại tiền tệ cơ bản khác, có một quy luật khi sử dụng đồng tiền quốc gia, ví dụ như là đồng rúp (RUB) cho những khách hàng đến từ Nga. Có một tài khoản bằng đồng rúp, khách hàng được bảo vệ hoàn toàn khỏi những ảnh hưởng của bất kì yếu tố bên ngoài nào, như là những giao động tỉ giá của đồng rúp chống lại đồng đô la Mỹ và euro.

Để mở một tài khoản giao dịch bằng đồng tiền của bạn, bạn phải chọn mục thích hợp khi đăng ký một tài khoản mới trên trang web của công ty.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.