empty
 
 

นักลงทุนสามารถเรียนรู้พื้นฐานในการดำเนินการซื้อขายโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ซึ่งก็คือplatform การซื้อขายของ MetaTrader5

MetaTrader5 คือ platform การซื้อขายรุ่นที่ห้า ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกมากที่สุด โดยนักลงทุนสามารถทำการซื้อขายค่าเงิน หุ้นCFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้

วิดีโอนี้จะช่วยแนะนำหลักการพื้นฐานในการใช้งาน platform การซื้อขาย โดยจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งไปจนถึงการปรับใช้เครื่องมือในการซื้อขายและการเปิด/ปิด position ในการซื้อขาย


loader

การติดตั้ง Platform

วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณติดตั้ง platform การซื้อขายในโปรแกรม MetaTrader 5 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้วิดีโอนี้ยังเป็นวิดีโอเริ่มต้นแนะนำการใช้งานขั้นแรกสู่ความสำเร็จในตลาด Forex

การตั้งค่า Platform

คุณควรที่จะดูวิดีโอนี้และเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน platform วิดีโอดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า platform โดยยึดกับความชอบและสไตล์ในการซื้อขายของคุณเองได้

การใช้งานกราฟตลาด Forex

วิดีโอสอนการใช้งานกราฟนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้งานกราฟใน platform ของโปรแกรม MetaTrader 5 หากคุณศึกษากราฟตลาด Forex อย่างละเอียด คุณก็จะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตลาดและเข้าใจสาเหตุของการผันผวนทางราคาหุ้นและความสัมพันธ์ต่างๆได้

การซื้อขาย : positions และคำสั่งซื้อขาย

วิดีโอ “การซื้อขาย : positions และคำสั่งซื้อขาย” แสดงขั้นตอนการเปิด position โดยการใช้งาน platform การซื้อขายในโปรแกรม MetaTrader 5 หลังจากดูวิดีโอแนะนำชิ้นนี้แล้ว คุณก็จะสามารถเปิด position โดยใช้พารามิเตอร์ที่สำคัญๆได้

หน้าต่างติดตามสภาวะตลาด

คุณสามารถค้นหาหุ้นค่าเงินที่ใช้ในการซื้อขายทุกตัวได้จากหน้าต่างติดตามสภาวะตลาดของ platform โปรแกรม MetaTrader 5 จากการดูวิดีโอแนะนำอันนี้ ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าดูวิดีโอและเรียนรู้การใช้งานกราฟการซื้อขายแบบวินาที ราคาตลาด Forex และกราฟการซื้อขายต่างๆ

หน้าต่างข้อมูลและหน้าต่างตัวชี้วัด

หากคุณต้องการที่จะวิเคราะห์ตัวชี้วัดอย่างง่ายดายขึ้น โปรดดูวิดีโอแนะนำชิ้นนี้และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าต่างข้อมูลและหน้าต่างตัวชี้วัดอย่างละเอียด ตัวชี้วัดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน จงอย่าพลาดโอกาสในการใช้มันอย่างมืออาชีพ

หน้าต่าง Navigator

วิดีโอนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าต่าง Navigator ซึ่งจะช่วยในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ platform โปรแกรม MetaTrader 5 ที่หลากหลาย โดยหน้าต่าง Navigator ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการซื้อขายของคุณ

แถบเครื่องมือ: การซื้อขายและประวัติการซื้อขาย

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและประวัติของการซื้อขายเพิ่มเติมได้จากหน้าต่างแถบเครื่องมือมากความสามารถ โดยหน้าต่างแถบเครื่องมือนี้ประกอบไปด้วยแถบตัวเลือกย่อยๆที่หลากหลาย ซึ่งแถบเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณเฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์ในตลาดออนไลน์ได้ รวมถึงช่วยทบทวนประวัติการซื้อขายได้อีกด้วย

เครื่องมือกราฟิก

วิดีโอนี้จะเน้นไปที่การแนะนำเครื่องมือกราฟิกและวิธีการใช้งานเครื่องมือดังกล่าวใน platform โปรแกรม MetaTrader 5 อย่างมีประสิทธิภาพ โดย MT5 ได้เสนอเครื่องมือกราฟิกที่ได้รับความนิยมและทันสมัย ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือกราฟิกดังกล่าวโดยการศึกษาจากวิดีโอนี้

การบริหารจัดการพื้นที่ทำงาน

คุณควรบริหารจัดการพื้นที่ทำงานใน platform ของโปรแกรม MetaTrader 5 ให้ถูกต้องโดยการดูวิดีโอนี้และทำตามคำแนะนำในการจัดการพื้นที่ทำงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการซื้อขายของคุณ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback