empty
 
 

Технічний Індикатор Чудовий Осциллятор Білла Вільямса (Awesome Oscillator, AO) - це 34-періодна проста ковзаюча середня, побудована по середніх точках барів (H + L) / 2, яка віднята від 5-періоднї простої ковзаючої середньї, побудованої по центральних точках барів (H+L)/2. Він точно вказує нам, що відбувається в конкретний момент часу з рушійною силою ринку.

Сигнали на купівлю

Блюдце

Це єдиний сигнал на куппівлю, який виникає, коли гістограма знаходиться вище нульової лінії. Необхідно пам'ятати наступне:

сигнал «Блюдце» утворюється, коли гістограма змінює напрямок з низхідного на висхідний. Другий стовпець нижчий за перший і він забарвлений в червоний колір. Третій стовпець вищий за другий і він зелений.

Пам'ятайте, що при використанні сигналу на куппівлю «Блюдце» всі стовпці Awesome Oscillator повинні знаходиться вище нульової лінії.

Перетин нульової лінії

Сигнал на куппівлю виникає, коли гістограма переходить від негативних значень до позитивних.

При цьому:

щоб утворився цей сигнал, необхідні тільки два стовпці

перший стовпець повинен бути нижче нульової лінії, другий стовпець повинен перетинати нульову лінію (перехід від негативного значення до позитивного)

неможлива одночасна наявність сигналу на куппівлю і на продаж.

Два піки

Це єдиний сигнал на куппівлю, який може утворитися, коли значення гістограми лежать нижче нульової лінії.

Тут необхідно пам'ятати наступне:

сигнал виникає, коли у вас є спрямований вниз пік (найнижчий мінімум), що знаходиться нижче нульової лінії, за яким слідує інший спрямований вниз пік, який вищий (негативне число, менше за абсолютним значенням, тому воно знаходиться ближче до нульової лінії), ніж попередній пік, що дивиться вниз;

гістограма повинна знаходитися нижче нульової лінії між двома піками. Якщо гістограма перетинає нульову лінію між піками, сигнал на купівлю не діє. Однак створюється сигнал на купівлю "Перетин нульової лінії";

кожен новий пік гістограми повинен бути вищим (менше по модулю негативне число, яке знаходиться ближче до нульової лінії), ніж попередній пік;

якщо формується додатковий, більш високий пік (який ближче до нульової лінії) і гістограма не перетнула нульову лінію, то утворюється додатковий сигнал на купівлю.

Сигнали на продаж

Сигнали на продаж Awesome Oscillator ідентичні сигналам на купівлю. Сигнал «Блюдце» перевернутий, і знаходиться нижче нуля. «Перетин нульової лінії» йде за спаданням - перший стовпець вищий нуля, другий нижчий. А "два піки" вище нульової лінії і теж перевернутий.

Розрахунок

Гістограма Awesome Oscillator - це 34-періодна проста ковзаюча середня, побудоване за центральними значеннями барів (H+L)/2, віднята від 5-периодної простої ковзаючої середньої по центральних точках (Н+L)/2.

MEDIAN PRICE = (HIGH+LOW)/2

AO = SMA(MEDIAN PRICE, 5)-SMA(MEDIAN PRICE, 34)

Де:

MEDIAN PRICE — медіанна ціна;
HIGH — максимальна ціна бару;
LOW — мінімальна ціна бару;
SMA — проста ковзаюча середня.

   Повернутися до списку індикаторів   
Повернутися до списку індикаторів
Зробіть перший крок на шляху до своєї мети
Відкрити рахунок
Тестуйте свої навички торгівлі без втрати коштів
Відкрити демо-рахунок
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок