empty
 
 


11.06.201910:51 Форекстің аналитикалық шолулары: 10 маусымдағы негізгі валюта жұnтары бойынша фракталдық талдау

Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер.

Еуро/Доллар жұбы бойынша 5 маусымдағы жергілікті өрлемелі құрылымды қадағалауды жалғастырамыз, 1.1259 деңгей негізгі қолдау. Фунт/Доллар жұбы бойынша 31 мамырдағы өрлемелі құрылымның дамуын қадағалаймыз, жоғары қозғалыстың жалғасын 1.2755 кесіп өткеннен кейін күтеміз. Доллар/Франк жұбы бойынша баға өрлемелі құрылым қалыптасуының күшін жойды, қазір біз 6 маусымдағы жергілікті төмендейтін құрылымнан мақсатты анықтадық. Доллар/Иена жұбы бойынша қазір баға түзету аймағында тұр, төмен қозғалыстың жалғасын 107.76 кесіп өткеннен кейін күтеміз, 108.84 деңгей негізгі қолдау. Еуро/Иена жұбы бойынша жоғары қозғалыстың жалғасын баға шуыл диапазонын 122.87 – 123.06 өткеннен кейін күтеміз. Фунт/Иена жұбы бойынша 4 маусымдағы өрлемелі құрылым дамуының жалғасын 138.20 кесіп өткеннен кейін күтеміз.

10 маусымға болжам:

Н1 масштабында валюта жұптарына аналитикалық шолу:

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Еуро/Доллар жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 1.1435, 1.1416, 1.1384, 1.1363, 1.1305, 1.1286, 1.1259 және 1.1214 болып табылады. Мұнда біз 5 маусымдағы жергілікті өрлемелі құрылымды қадағалаймыз. Қысқа мерзімді өрлемелі қозғалысты 1.1363 – 1.1384 дәлізінде күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту айқын қозғалысқа жеткізеді, мұндағы мақсат – 1.1416. Жоғары қозғалыс үшін потенциалды мән ретінде 1.1435 деңгейін қарастырамыз, соған жеткеннен кейін 1.1416 – 1.1435 дәлізінде шоғырлану және түзетуге кетуді күтеміз.

Қысқа мерзімді төмендейтін қозғалысты 1.1305 – 1.1286 дәлізінде күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту созылмалы түзетуге жеткізеді, мұндағы мақсат – 1.1259, бұл деңгей өрлемелі құрылым үшін негізгі қолдау болып табылады, бағаның оны өтуі төмендейтін цикл үшін бастапқы шартты қалыптастыруға ықпал етеді, мұндағы потенциалды мақсат – 1.1214.

Негізгі тенденция – 5 маусымдағы жергілікті өрлемелі құрылым.

Сауда ұсыныстары:

Buy 1.1363 Take profit: 1.1382

Buy 1.1386 Take profit: 1.1416

Sell: 1.1305 Take profit: 1.1286

Sell: 1.1284 Take profit: 1.1262

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Фунт/Доллар жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 1.2808, 1.2789, 1.2754, 1.2727, 1.2687, 1.2667 және 1.2633 болып табылады. Мұнда біз 31 мамырдағы өрлемелі құрылымның дамуын қадағалауды жалғастырамыз, қазір баға түзету аймағында тұр. Жоғары қозғалыстың жалғасын 1.2727 кесіп өткеннен кейін күтеміз, мұндағы мақсат – 1.2754, осы деңгейдің жанында бағаның шоғырлануы. 1.2755 кесіп өту айқын жоғары қозғалыспен қатар жүруі тиіс, мұндағы мақсат – 1.2808, дәлізінде 1.2789 – 1.2808 бағаның шоғырлануы және осы жерден төмен серпілісті күтеміз.

Қысқа мерзімді төмендейтін қозғалысты 1.2687 – 1.2667 дәлізінде күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту созылмалы түзетуге жеткізеді, мұндағы мақсат – 1.2633, бұл деңгей өрлемелі құрылым үшін негізгі қолдау болып табылады.

Негізгі тенденция – 31 мамырдағы өрлемелі.

Сауда ұсыныстары:

Buy: 1.2728 Take profit: 1.2752

Buy: 1.2755 Take profit: 1.2787

Sell: 1.2686 Take profit: 1.2668

Sell: 1.2664 Take profit: 1.2638

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Доллар/Франк жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 0.9987, 0.9961, 0.9930, 0.9911, 0.9858, 0.9846, 0.9816 және 0.9795 болып табылады. Мұнда баға 6 маусымдағы жергілікті төмендейтін тенденцияны жалғастыру үшін жергілікті құрылымды қалыптастырады. Төмен қозғалыстың жалғасын баға шуыл диапазонын 0.9858 – 0.9846 өткеннен кейін күтеміз, мұндағы мақсат – 0.9816. Төмен қозғалыс үшін потенциалды мән ретінде 0.9795 деңгейін қарастырамыз, соның жанында шоғырлану.

Қысқа мерзімді өрлемелі қозғалысты диапазонда 0.9911 – 0.9930 күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту 6 маусымдағы төмендейтін құрылымның күшін жоюға жеткізеді, мұндағы бірінші потенциалды мақсат – 0.9961. Деңгейге дейін 0.9987 өрлемелі цикл үшін бастапқы шарттың рәсімделуін күтеміз.

Негізгі тенденция – 30 мамырдағы төмендейтін цикл, 6 маусымдағы жергілікті төмендейтін құрылым.

Сауда ұсыныстары:

Buy: 0.9911 Take profit: 0.9928

Buy: 0.9932 Take profit: 0.9960

Sell: 0.9846 Take profit: 0.9816

Sell: 0.9814 Take profit: 0.9796

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Доллар/Иена жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 108.84, 108.43, 107.76, 107.44 және 106.99. болып табылады. Мұнда біз 30 мамырдағы төмендейтін құрылымды қадағалауды жалғастырамыз. Қысқа мерзімді төмендейтін қозғалысты 107.76 – 107.44 дәлізінде күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту потенциалды мақсатқа – 106.99 қозғалысқа жеткізеді, соған жеткеннен кейін жоғары серпілісті күтеміз.

Қысқа мерзімді өрлемелі қозғалысты және шоғырлануды 108.45 – 108.84 дәлізінде күтеміз. 108.84 деңгей төмендейтін құрылым үшін негізгі қолдау болып табылады, бағаның оны өтуі өрлемелі цикл үшін бастапқы шартты қалыптастыруға жеткізеді.

Негізгі тенденция : 30 мамырдағы жергілікті төмендейтін құрылым, түзету кезеңі.

Сауда ұсыныстары:

Buy: 108.45 Take profit: 108.82

Buy: Take profit:

Sell: 107.74 Take profit: 107.45

Sell: 107.42 Take profit: 107.00

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Канада доллары/Доллар жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 1.3403, 1.3379, 1.3339, 1.3299, 1.3250, 1.3225, 1.3167және 1.3122 болып табылады. Мұнда біз 31 мамырдағы төмендейтін құрылымның дамуын қадағалаймыз. Негізгі тенденция дамуының жалғасын баға шуыл диапазонын 1.3250 – 1.3225 өткеннен кейін күтеміз, мұндағы мақсат – 1.3167, осы деңгейдің жанында шоғырлану. Төмен қозғалыс үшін потенциалды мән ретінде 1.3122 деңгейін қарастырамыз, соған жеткеннен кейін жоғары серпілісті күтеміз.

Қысқа мерзімді өрлемелі қозғалысты 1.3299 – 1.3339 дәлізінде күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту созылмалы түзетуге жеткізеді, мұндағы мақсат – 1.3379. Диапазон 1.3379 – 1.3403 шуылды, оған дейін өрлемелі цикл үшін бастапқы шарттың рәсімделуін күтеміз.

Негізгі тенденция – 31 мамырдағы төмендейтін құрылым.

Сауда ұсыныстары:

Buy: 1.3300 Take profit: 1.3337

Buy: 1.3342 Take profit: 1.3379

Sell: 1.3225 Take profit: 1.3170

Sell: 1.3165 Take profit: 1.3124

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Австралия доллары/Доллар жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 0.7065, 0.7042, 0.7023, 0.6976, 0.6961 және 0.6941 болып табылады. Мұнда біз жоғары үшін кейінгі мақсаттарды 6 маусымдағы жергілікті өрлемелі құрылымнан анықтадық. Жоғары қозғалыстың жалғасын 0.7004 кесіп өткеннен кейін күтеміз, мұндағы бірінші мақсат – 0.7023, дәлізінде 0.7023 – 0.7042 қысқа мерзімді өрлемелі қозғалыс, сондай-ақ шоғырлану. Жоғары қозғалыс үшін потенциалды мән ретінде 0.7065 деңгейін қарастырамыз.

Диапазон 0.6976 – 0.6961 жоғары үшін негізгі қолдау болып табылады, бағаның оны өтуі төмендейтін цикл үшін бастапқы шартты қалыптастыруға жеткізеді, мұндағы потенциалды мақсат – 0.6941.

Негізгі тенденция – 6 маусымдағы жергілікті өрлемелі құрылым.

Сауда ұсыныстары:

Buy: 0.7023 Take profit: 0.7040

Buy: 0.7044 Take profit: 0.7065

Sell: 0.6976 Take profit: 0.6962

Sell: 0.6958 Take profit: 0.6941

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Еуро/Иена жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 124.10, 123.77, 123.47, 123.06, 122.87, 122.54, 122.31 және 121.98 болып табылады. Мұнда біз 3 маусымдағы өрлемелі құрылымды қадағалауды жалғастырамыз. Жоғары қозғалыстың жалғасын баға шуыл диапазонын 122.87 – 123.06 өткеннен кейін күтеміз, мұндағы мақсат – 123.47, дәлізінде 123.47 – 123.77 бағаның шоғырлануы. Жоғары қозғалыс үшін потенциалды мән ретінде 124.10 деңгейін қарастырамыз, соған жеткеннен кейін түзетуге кетуді күтеміз.

Қысқа мерзімді төмендейтін қозғалысты 122.54 – 122.31 дәлізінде күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту созылмалы түзетуге жеткізеді, мұндағы мақсат – 121.98, бұл деңгей жоғары үшін негізгі қолдау болып табылады.

Негізгі тенденция – 3 маусымдағы өрлемелі цикл.

Сауда ұсыныстары:

Buy: 123.06 Take profit: 123.45

Buy: 123.48 Take profit: 123.75

Sell: 122.54 Take profit: 122.33

Sell: 122.25 Take profit: 122.00

Курс валюты на 11.06.2019 analysis

Фунт/Иена жұбы бойынша Н1 масштабындағы негізгі деңгейлер: 139.44, 138.98, 138.67, 138.19, 137.47, 137.25, 136.97 және 136.52 болып табылады. Мұнда біз 4 маусымдағы өрлемелі құрылымның дамуын қадағалаймыз. Жоғары қозғалыстың жалғасын 138.20 кесіп өткеннен кейін күтеміз, мұндағы мақсат – 138.67, дәлізінде 138.67 – 138.98 қысқа мерзімді өрлемелі қозғалыс, жне шоғырлану. Жоғары қозғалыс үшін потенциалды мән ретінде 139.44 деңгейін қарастырамыз, соған жеткеннен кейін төмен серпілісті күтеміз.

Қысқа мерзімді төмендейтін қозғалысты 137.47 – 137.25 ,дәлізінде күтеміз, соңғы мәнді тесіп өту созылмалы түзетуге жеткізеді, мұндағы мақсат – 136.97, бұл деңгей жоғары үшін негізгі қолдау болып табылады.

Негізгі тенденция – 4 маусымдағы өрлемелі құрылым.

Сауда ұсыныстары:

Buy: 138.20 Take profit: 138.65

Buy: 138.69 Take profit: 138.96

Sell: 137.47 Take profit: 137.27

Sell: 137.20 Take profit: 136.98

*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.

Аналитика ұсынымдарында дәл қазір табыс тап
Сауда шотын толтыру
ИнстаФорексте сауда шотын ашу

ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.

Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.