empty
 
 
Peraturan Peraduan
Jenis Akaun: akaun demi
Deposit Awal: USD 100,000
Kekerapan Peraduan: setiap dua bulan daripada 31 April 2013 sehingga 31 Disember 2013
Tempoh Peraduan: sebulan (setiap peraduan terdiri daripada empat langkah dan akhir)
Jumlah Hadiah: USD 55,000

Peserta peraduan menjalankan operasi dagangan pada akaun demo.Selepas setiap satu langkah peraduan berakhir,semua dagangan adalah secara automatik ditutup pada harga semasa.Kepada meraka yang membuat deposit yang besar akan diumumkan sebagai pemenang.

Pentadbir Peraduan dan Kempen menyelidik keputusan akhir.Permulaan bagi Great Race 2013 akan diumumkan kemudian.


Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.