empty
 
 
Peraturan Kempen
Jenis akaun akaun dagangan nyata
Tempoh kempen 25 Januari - 23 September, 2016
Hadiah utama Nissan X-Trail
Syarat penyertaan Deposit $1,000

Pemilik Nissan X-Trail akan ditentukan secara rawak menggunakan algoritma telus yang dikenali sebagai nombor Nissan. Ia dibentuk daripada digit terakhir pada 5 kadar pasangan mata wang utama.


Peraturan kempen membenarkan beliau untuk memilih antara hadiah utama atau akaun dagangan dengan wang bernilai $50,000. Selepas beberapa hari, pemenang memutuskan untuk mengambil hadiah wang.

Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Noor Azwani Nordin di atas kemenangan beliau dan semoga berjaya dalam pasaran Forex!


loader

Nombor-Nissan

4 5 8 6 7

Bagaimana nombor Nissan dijana?

ABCDE
EUR/USD -X.XXAX
GBP/USD -X.XXXB
USD/JPY -  XX.XC
USD/CHF -X.XXXD
USD/CAD -X.XXXE
Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.
Panggilan semula Widget