empty
 
 

MAKLUMAT PERIBADI

Jika anda mengajukan permohonan atau mengekalkan live akaun atau demo dengan InstaForex, kami mengumpul maklumat peribadi tentang anda untuk tujuan perniagaan, seperti menilai keperluan kewangan anda, memproses permintaan anda dan transaksi, memberitahu tentang produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik bagi anda, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan. Maklumat tersebut dapat berupa:

  • Aplikasi Maklumat - Maklumat yang anda berikan kepada kami pada aplikasi dan bentuk lain, seperti nama anda, info kenalan, alamat, tarikh lahir, pekerjaan, aset, dan pendapatan.
  • Maklumat Transaksi - Maklumat mengenai transaksi anda dengan kami dan dengan sekutu kami serta maklumat mengenai komunikasi kami dengan anda. Contohnya termasuk baki akaun anda, aktiviti perdagangan, soalan anda dan jawapan kami.
  • Pengesahan Maklumat - Maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen driver. Contoh juga merangkumi maklumat latar belakang tentang anda kami terima dari nota umum atau dari badan yang lain yang tidak bergabung dengan InstaForex. Anti-Pengubahan Wang Dasar mengharuskan kita untuk mengumpul maklumat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda.
  • Maklumat tentang langganan anda, seperti isyarat, kategori waspada, berita dan harga langganan.

TENTANG COOKIES

Cookies adalah fail kecil yang disimpan pada komputer pengunjung website yang mengandungi maklumat yang digunakan untuk merakam tahap penggunaan dan melawat statistik. Data ini membolehkan menentukan alat iklan yang paling berkesan dan juga memberikan kesempatan untuk memantau situasi umum aktiviti laman web pengunjung. InstaForex Syarikat atau projek yang lain boleh menggunakan gambar ini sekaligus menyediakan perisian komputer syarikat. Maklumat yang dimuatkan dalam cookies adalah tanpa nama dan tidak boleh mengenalpasti pengguna tertentu.


TEKNOLOGI KESELAMATAN

InstaForex menggunakan Secure Socket Layer (SSL) teknologi penyulitan untuk melindungi maklumat tertentu yang anda kirimkan. Jenis teknologi ini melindungi anda daripada mempunyai maklumat anda disadap oleh pihak lain selain InstaForex ketika sedang dihantar kepada kami. Kami bekerja keras untuk memastikan bahawa laman web kami adalah selamat dan bahawa mereka memenuhi standard industri. Kami juga menggunakan keselamatan yang lain seperti firewall, sistem pengesahan (contohnya, kata laluan dan nombor pengenalan peribadi) dan mekanisme kawalan akses untuk mengawal akses tidak sah ke sistem dan data.


BERBAGI INFORMASI DENGAN SEKUTU KAMI

Kami boleh berkongsi maklumat peribadi yang diterangkan di atas dengan sekutu kami untuk tujuan perniagaan, seperti akaun pelanggan servis dan pelanggan memberitahu tentang produk dan perkhidmatan baru, dan sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. sekutu kami mungkin termasuk syarikat yang dikendalikan atau dimiliki oleh kami serta syarikat yang mempunyai pemilikan di syarikat kami. Maklumat yang kami berkongsi dengan sekutu mungkin termasuk salah satu daripada maklumat yang diterangkan di atas, seperti, alamat nama dan maklumat akaun. sekutu kami menjaga privasi maklumat anda ke tahap yang sama InstaForex tidak sesuai dengan Dasar ini.


BERBAGI INFORMASI DENGAN PIHAK KETIGA

InstaForex tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini. pendedahan pihak ketiga dapat berupa maklumat berkongsi dengan syarikat non-sekutu yang melakukan perkhidmatan sokongan untuk akaun anda atau memudahkan transaksi anda dengan InstaForex, termasuk yang memberikan profesional, undang-undang, atau cadangan perakaunan InstaForex. syarikat non-sekutu yang membantu InstaForex dalam memberikan perkhidmatan kepada anda diminta untuk menjaga kerahsiaan maklumat tersebut sejauh yang mereka terima dan menggunakan maklumat peribadi anda hanya dalam rangka penyediaan perkhidmatan tersebut dan hanya untuk tujuan yang InstaForex menentukan. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk memenuhi Arahan anda atau sesuai menyatakan persetujuan anda. Kami ingin anda tahu bahawa InstaForex tidak akan menjual maklumat peribadi anda.


PENDEDAHAN PERATURAN

Dalam keadaan terhad, InstaForex boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga seperti yang dibenarkan oleh, atau untuk mematuhi, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, kita dapat mendedahkan maklumat peribadi untuk bekerja sama dengan pihak berkuasa pengawal dan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mematuhi subpoena atau permintaan rasmi yang lain, dan bila perlu untuk melindungi hak-hak kami atau harta. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain kecuali kita menjelaskan bagaimana maklumat tersebut akan digunakan pada saat anda memberikannya kepada kami atau kami mendapatkan kebenaran anda.


OPT OUT

Anda tidak perlu untuk memberikan semua maklumat peribadi yang kami boleh meminta. Namun, kegagalan untuk melakukan hal ini boleh menyebabkan kita tidak mampu untuk membuka atau mempunyai akaun anda atau untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda. Sementara kami membuat setiap usaha untuk memastikan bahawa semua maklumat yang kami miliki tentang anda adalah tepat, lengkap dan up to date, anda boleh membantu kami cukup dalam hal ini dengan segera memberitahu kami jika ada perubahan maklumat peribadi anda.


Jika anda tidak ingin memiliki maklumat peribadi anda didedahkan kepada pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam Dasar, sila hubungi kami melalui e-mel pada: [email protected]" atau menghantar permintaan anda ke:

Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.