Facebook
 
 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi bạn đăng ký hoặc duy trì một tài khoản trực tiếp hoặc demo với InstaForex, chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại, như đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, xử lý yêu cầu và giao dịch của bạn, thông báo cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, và cung cấp dịch vụ khách hàng. Thông tin có thể bao gồm:

  • Thông tin đăng ký - Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong phiếu đăng ký và những phiếu khác, như họ tên, thông tin liên lạc, địa chỉ mail, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, tài sản, và thu nhập.
  • Thông tin giao dịch - Thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi và với những chi nhánh của chúng tôi, cũng như thông tin liên lạc giữa chúng ta. Ví dụ bao gồm số dư tài khoản, hoạt động giao dịch, yêu cầu của bạn và phản hồi của chúng tôi.
  • Thông tin xác nhận - Thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Thông tin cũng bao gồm thông tin cơ bản của bạn mà chúng tôi có được từ hồ sơ cộng đồng hoặc từ những cơ quan khác không liên kết với InstaForex. Chính sách chống rửa tiền yêu cầu chúng tôi phải thu thập thông tin và có biện pháp cần thiết để xác minh danh tính của bạn.
  • Thông tin về những đăng ký của bạn, như dấu hiệu, cảnh báo, thể loại tin tức và giá đăng ký.

VỀ COOKIES

Cookies là những tài liệu nhỏ được lưu trên máy tính của một người truy cập web bao gồm những thông tin sử dụng để dùng cho việc thống kê tần suất sử dụng và truy cập. Dữ liệu này giúp xác định công cụ quảng bá hiệu quả nhất và cũng giúp cho việc theo dõi tình hình hoạt động chung của những người truy cập website. Công ty InstaForex hoặc bất kỳ dự án nào cũng có thể sử dụng những tập tin này khi cung cấp phần mềm của công ty. Thông tin chứa trong những cookies là ẩn danh và chúng không thể dùng để xác định danh tính người sử dụng.


CÔNG NGHỆ BẢO MẬT

InstaForex sử dụng Secure Socket Layer (SSL) công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin mà bạn gửi. Công nghệ này giúp bảo vệ bạn khỏi việc bị chặn thông tin bởi ai đó khác mà không phải là InstaForex khi thông tin đang được truyền đến chúng tôi. Chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ để đảm bảo trang web của chúng tôi là an toàn và đạt chuẩn. Chúng tôi cũng sử dụng những biện pháp an toàn khác như tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ, mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát những truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu.


CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI NHỮNG CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được nói đến ở trên với các chi nhánh của chúng tôi vì mục đích thương mại, như phục vụ tài khoản khách hàng và thông báo cho khách hàng biết những sản phẩm và dịch vụ mới, theo sự cho phép của luật hiện hành. Chi nhánh của chúng tôi có thể bao gồm những công ty do chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu cũng như các công ty sở hữu một phần của công ty chúng tôi. Thông tin chia sẻ với các chi nhánh có thể bao gồm bất cứ thông tin nào đã đề cập bên trên, như họ tên, địa chỉ và thông tin tài khoản. Các chi nhánh của chúng tôi cũng áp dụng đúng chính sách bảo mật thông tin như InstaForex.


CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

InstaForex không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ những trường hợp được nói đến trong chính sách này. Việc được phép tiết lộ với bên thứ ba có thể bao gồm chia sẻ thông tin với những công ty không phải là chi nhánh nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của bạn hoặc tạo điều kiện cho giao dịch của bạn với InstaForex, gồm những người cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, luật pháp, và kế toán cho InstaForex. Các công ty không phải là chi nhánh nhưng hỗ trợ InstaForex trong việc cung cấp dịch vụ cho bạn được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin, sau khi nhận thông tin, những công ty đó chỉ được sử dụng thông tin trong việc cung cấp những dịch vụ và theo những mục đích mà InstaForex yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo hướng dẫn hoặc sự đồng ý của bạn. Chúng tôi muốn bạn biết rằng InstaForex sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn.


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN

Trong một số ít trường hợp, InstaForex có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo sự cho phép hoặc tuân theo quy định và luật hiện hành. Ví dụ, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo lệnh hoặc yêu cầu hợp tác của cơ quan chính quyền và cơ quan thi hành pháp luật, và điều đó cũng là cần thiết để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi. Trừ những trường hợp được đề cập trong chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kì mục đích nào khác trừ khi chúng tôi đã mô tả cách mà thông tin sẽ được sử dụng tại thời điểm bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn.


KHÔNG THAM GIA

Bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu. Tuy nhiên, việc không thực hiện có thể dẫn tới kết quả là chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả các thông tin chúng tôi có về bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi rất nhiều trong vấn đề này bằng cách thông báo kịp thời cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi thông tin cá nhân nào.


Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ cho bên thứ ba theo như đã được đề cập trong chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail: [email protected] hoặc gửi yêu cầu của bạn đến:


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.