Support service
×

Брокер

Брокерът е професионален участник на пазара, който извършва транзакции с определен набор от инструменти или от името и за сметка на клиента, или от свое име и за сметка на клиента въз основа на комутативни договори с клиента.
 
Брокерът е лице или юридическо лице, лицензирано да извършва операции на пазара на ценни книжа от името на клиентите. Брокерите са разделени на три групи. Първата група включва брокери, които начисляват по-високи комисионни и предоставят пълния набор от услуги (брокери с пълен набор от услуги), включително участие в IPO и предоставяне на отчети за компаниите. Втората група се отнася до брокери, които предлагат ограничен набор от услуги (брокери с отстъпки или просто дискаунтъри) и начисляват средни комисионни, но не предоставят всички услуги. Например те не дават препоръки за покупка/продажба на определени видове ценни книжа. И накрая, има брокери с дълбоки отстъпки, които основно изпълняват само поръчки на клиенти, които не се нуждаят от допълнителни услуги.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""