Support service
×

Кръстосани валутни двойки

Кръстосаните валутни двойки често се използват при извършване на операции на световния пазар. Какво представляват те?
 
Кръстосаният курс е обменният курс между две валути, който е резултат от техния курс спрямо курса на трета валута. По правило кръстосаните курсове с щатския долар като трета валута се използват на световния пазар. Причината е, че американският долар е не само основната резервна валута, но и валутата на транзакциите в повечето валутни операции. Кръстосаните курсове включват CHF/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF и EUR/JPY.
 
Изчисленията на кръстовете GBP / JPY, GBP / CHF, EUR / CHF и EUR / JPY се основават на умножение:
GBP/JPY = GBP/USD x USD/JPY
GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF
EUR/CHF = EUR/USD x USD/CHF
EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY.
 
Например, ако курсът за EUR/USD е 1,0100, а курсът за USD/JPY е 123,50, тогава за EUR/JPY ще съответства на 1,0100 x 123,50 = 124,73.
 
Изчисленията на кръстосаните двойки EUR/GBP и CHF/JPY се определят чрез деление: EUR/GBP = EUR/USD/ GBP /USD
CHF/JPY = USD/CHF / USD/JPY.
 
Например, ако курсът за EUR/USD е 1.0100, а курсът за GBP/USD е 1.5720, тогава курсът за EUR/GBP ще съответства на 1.0100/1.5720 = 0.6425.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""