Support service
×

Фючърси

Фючърсният договор е споразумение или договор за покупка или продажба на определено количество от конкретна стока на предварително определена цена в определен момент в бъдещето.
 
Какво представлява фючърсният договор?
Фючърсният договор е задължението за покупка или продажба на стоката в даден момент в бъдещетп на цената, определена към настоящия ден.
 
1. Договорите са взаимозаменяеми. Тоест те са стандартизирани по отношение на стоките, времето и мястото на доставка.
 
2. Думата „стока“ има много широко определение и включва, както финансови инструменти, така и котировки на акции.
 
3. Договорите се търгуват на уредената и регулирана фючърсна борса, така че купувачите и продавачите могат лесно да се намират един друг.
 
Забележка: фючърсният договор е задължение (но не и право, както при опциите) и това задължение трябва да бъде изпълнено. В повечето случаи то се изпълнява чрез обратна транзакция, в резултат на което продавачът затваря позицията (продадена, ако е купена; купена, ако е продадена). Но в тесен смисъл, продавачът може да запази позицията до датата на доставка, когато тя се извършва от фондовата борса, където тези стоки се търгуват или в брой.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""