Support service
×

Търговия в рамките на деня

Дневната търговия е пазарна стратегия, която става все по-популярна поради напредъка в компютърната мрежова технология. Включва спекулации относно краткосрочните колебания на пазарните цени. Позициите често се отварят и затварят, понякога в рамките на няколко минути. Като правило,
брокерите не позволяват на своите клиенти, ангажирани с този тип търговия, да пренасят загубените позиции на следващия ден.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""