Support service
×

Търговия в рамките на деня

Дневната търговия е пазарна стратегия, която става все по-популярна поради напредъка в компютърната мрежова технология. Включва спекулации относно краткосрочните колебания на пазарните цени. Позициите често се отварят и затварят, понякога в рамките на няколко минути. Като правило,
брокерите не позволяват на своите клиенти, ангажирани с този тип търговия, да пренасят загубените позиции на следващия ден.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""